Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

8.júna 2011
Hneď po nástupe do funkcie som bol kontaktovaný skupinou obyvateľov, ktorí mali záujem zaviesť vysokorýchlostné internetové pripojenie aj do ďalších častí obce. Oslovil som teda potenciálnych dodávateľov. „Veľké firmy“, vzhľadom k pomerne vysokej technickej náročnosti, veľkým finančným nákladom a predpokladaným príjmom, neprejavili o tento typ zákazky záujem. Následne som na ich odporúčanie kontaktoval regionálneho subdodávateľa, ktorý zabezpečuje internetové pripojenie prostredníctvom vysielačov aj v iných obciach na Kysuciach.

Po inštalácii  príslušných zariadení je už od marca možné zriadiť vysokorýchlostné pripojenie (zabezpečený je neobmedzený prístup v dvoch rýchlostiach). V prípade záujmu sa prosím obráťte na zamestnancov obecného úradu, prípadne priamo na dodávateľa p. Neumanna, č. t. 0910 374 639.

Matej Šimášek

zskmojekysucekysucke muzeum