Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTOV OBCE
A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V NOVEJ BYSTRICI
konané dňa 27. novembra 2010

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce v Novej Bystrici podľa poradia na hlasovacom lístku: ( CELKOVO SPOLU )

Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819,
„ nezávislý kandidát“                                                                               - 538 – hlasov  

Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica  261,
ĽS – HZDS                                                                                               - 447 – hlasov

Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761,
SNS, SMER-SD                                                                                       - 425 – hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici podľa volebného obvodu a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: ( CELKOM SPOLU )
1. Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819, „ nezávislý kandidát“                     - 701 - hlasov
2. Miroslav Masnica, 37 r., štátny zamest., Nová Bystrica 519,  „ nezávislý kandidát“          - 507 - hlasov
3.  Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761, SNS                                                        - 499 - hlasov
4. Dušan Šadibol, 42 r., podnikateľ, Nová Bystrica 338, SNS                                                 - 450 - hlasov
5. Elena Jančulová, Mgr., 60 r., učiteľka, Nová Bystrica 684,  „nezávislý kandidát“             - 389 - hlasov
6. Ľubomír Griga, 27 r., živnostník, Nová Bystrica 779, SNS                                                 - 338 - hlasov
7. Monika Halvoníková, PhDr. , 31 r., soc. pracovníčka, N. B. 1064, „ nezávislý kandidát“ - 336 - hlasov
8. Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica  261, ĽS – HZDS                                   - 331 - hlasov
9. Štefánia Strapáčová, 44 r., obchodný zástupca, Nová Bystrica 901,  SMER                       - 331 – hlasov

 


Náhradní kandidáti, ktorí neboli zvolený za poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov: ( CELKOM SPOLU )

10. Monika Držiaková, Ing., 36 r., bankový pracovník, Nová Bystrica 32,  SMER               - 330 – hlasov
10.  Jaroslav Kováč, 39 r., živnostník,  Nová Bystrica 118, SNS                                            - 330 – hlasov
11. Marián Liščák, ml., Mgr., 27 r., živnostník, Nová Bystrica 800, SMER                           - 328 – hlasov
12. František Podmanický, Ing., 38 r., THP pracovník, podnik., Nová Bystrica 112,SMER - 286 – hlasov
13. Ľubomír Romaník, 24 r., taxikár, Nová Bystrica 582, SMER                                           - 272 – hlasov
14. Adriana Ficková, JUDr., 28 r., právnik, Nová Bystrica 767, „ nezávislý kandidát“         - 266 – hlasov
15. Helena Kotvasová, Mgr., 42 r., etnograf, Nová Bystrica 977,  ĽS – HZDS                      - 251 – hlasov
16. Milan Masnica, 33r., živnostník,  Nová Bystrica 720, „ nezávislý kandidát“                    - 250 – hlasov
17. Iveta Pastvová, 38 r., starost. o blízku osobu, Nová Bystrica 306,  „ nezávislý kandidát“ - 235 – hlasov
18. Rudolf Chovanec, 49 r., živnostník,  Nová Bystrica 864, SDKÚ – DS                              - 231 – hlasov
19. Pavol Romaník, 50 r., živnostník,  Nová Bystrica 820, ĽS – HZDS                                  - 226 – hlasov
20. Martina Holienčinová, 31 r., živnostník,  Nová Bystrica  759,  „ nezávislý kandidát“      - 192 – hlasov
21. Vladislav Kuniak, 46 r., servisný mechanik, Nová Bystrica 975, HZD                             - 171 – hlasov
22. Ladislav Slivka, 51 r., živnostník,  Nová Bystrica 797, HZD                                             - 110 – hlasov
23. Petra Pochybová, 32 r., živnostník,  Nová Bystrica 364, „ nezávislý kandidát“                   - 95 – hlasov
Kandidáti  za poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici vo volebnom okrsku č. 1. (DK NOVÁ BYSTRICA) v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819, „ nezávislý kandidát“                  - 512 – hlasov
2. Miroslav Masnica, 37 r., štátny zamest., Nová Bystrica 519,  „ nezávislý kandidát“       - 357 – hlasov
3. Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761, SNS                                                      - 297 – hlasov
4. Štefánia Strapáčová, 44 r., obchodný zástupca, Nová Bystrica 901,  SMER                    - 288 – hlasov
5. Dušan Šadibol, 42 r., podnikateľ, Nová Bystrica 338, SNS                                              - 284 - hlasov
6. Elena Jančulová, Mgr., 60 r., učiteľka, Nová Bystrica 684,  „nezávislý kandidát“           - 282 - hlasov
7. Ľubomír Griga, 27 r., živnostník, Nová Bystrica 779, SNS                                              - 266 - hlasov
8. Monika Držiaková, Ing., 36 r., bankový pracovník, Nová Bystrica 32,  SMER               - 254 – hlasov
9. Monika Halvoníková, PhDr. , 31 r., soc. pracovníčka, N. B. 1064, „ nezávislý kandidát“ - 247 - hlasov
10.   Jaroslav Kováč, 39 r., živnostník, SNS                                                                              -238-  hlasov
11.   František Podmanický, Ing., 38 r., THP pracovník, podnik., Nová Bystrica 112,SMER - 222 – hlasov
12.   Ľubomír Romaník, 24 r., taxikár, Nová Bystrica 582, SMER                                           - 217 – hlasov
13.   Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica  261, ĽS – HZDS                                 - 211 – hlasov
14.   Adriana Ficková, JUDr., 28 r., právnik, Nová Bystrica 767, „ nezávislý kandidát“          - 208 – hlasov
15.   Pavol Romaník, 50 r., živnostník,  Nová Bystrica 820, ĽS – HZDS                                  - 189 – hlasov
16.   Marián Liščák, ml., Mgr., 27 r., živnostník, Nová Bystrica 800, SMER                           - 183 – hlasov
17.   Rudolf Chovanec, 49 r., živnostník,  Nová Bystrica 864, SDKÚ – DS                             - 164 – hlasov
18.   Milan Masnica, 33r., živnostník,  Nová Bystrica 720, „ nezávislý kandidát“                    - 151 – hlasov
19.   Helena Kotvasová, Mgr., 42 r., etnograf, Nová Bystrica 977,  ĽS – HZDS                      - 134 – hlasov
20.   Vladislav Kuniak, 46 r., servisný mechanik, Nová Bystrica 975, HZD                             - 130 – hlasov
21.   Iveta Pastvová, 38 r., starostlivosť o blízku osobu, Nová Bystrica 306,  „ nezávislý kandidát“ - 93 – hlasov
22.   Martina Holienčinová, 31 r., živnostník,  Nová Bystrica  759,  „ nezávislý kandidát“      - 68 – hlasov
23.   Ladislav Slivka, 51 r., živnostník,  Nová Bystrica 797, HZD                                             - 57 – hlasov
24.   Petra Pochybová, 32 r., živnostník,  Nová Bystrica 364, „ nezávislý kandidát“                 - 33 – hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce v Novej Bystrici podľa poradia na hlasovacom lístku. Volebný okrsok č.1 (DK Nová Bystrica)

Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819,
„ nezávislý kandidát“                                                                               - 409 – hlasov  

Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica  261,
ĽS – HZDS                                                                                               - 297 – hlasov

Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761,
SNS, SMER-SD                                                                                       - 259 – hlasov

Kandidáti  za poslancov obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici vo volebnom okrsku č.2. (DK VYCHYLOVKA)v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761, SNS                                                      - 202 – hlasov
2. Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819, „ nezávislý kandidát“                   - 189 – hlasov
3. Dušan Šadibol, 42 r., podnikateľ, Nová Bystrica 338, SNS                                               - 166 – hlasov
4. Miroslav Masnica, 37 r., štátny zamest., Nová Bystrica 519,  „ nezávislý kandidát“        - 150 – hlasov
5. Marián Liščák, ml., Mgr., 27 r., živnostník, Nová Bystrica 800, SMER                           - 145 – hlasov
6. Iveta Pastvová, 38 r., starostlivosť o blízku osobu, Nová Bystrica 306,  „ nezávislý kandidát“ - 142 – hlasov
7. Martina Holienčinová, 31 r., živnostník,  Nová Bystrica  759,  „ nezávislý kandidát“      - 124 – hlasov
8. Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica  261, ĽS – HZDS                                 - 120 – hlasov
9. Helena Kotvasová, Mgr., 42 r., etnograf, Nová Bystrica 977,  ĽS – HZDS                       -107 – hlasov
10. Elena Jančulová, Mgr., 60 r., učiteľka, Nová Bystrica 684,  „nezávislý kandidát“           - 107- hlasov
11. Milan Masnica, 33r., živnostník,  Nová Bystrica 720, „ nezávislý kandidát“                     - 99 – hlasov
12. Jaroslav Kováč, 39 r., živnostník, SNS                                                                                -92-  hlasov
13. Monika Halvoníková, PhDr. , 31 r., soc. pracovníčka, N. B. 1064, „ nezávislý kandidát“ -  89- hlasov
14. Monika Držiaková, Ing., 36 r., bankový pracovník, Nová Bystrica 32,  SMER                 - 76 – hlasov
15. Ľubomír Griga, 27 r., živnostník, Nová Bystrica 779, SNS                                                - 72 – hlasov
16. Rudolf Chovanec, 49 r., živnostník,  Nová Bystrica 864, SDKÚ – DS                              - 67 – hlasov
17. František Podmanický, Ing., 38 r., THP pracovník, podnik., Nová Bystrica 112,SMER  - 64 – hlasov
18. Petra Pochybová, 32 r., živnostník,  Nová Bystrica 364, „ nezávislý kandidát“                 - 62 – hlasov
19. Adriana Ficková, JUDr., 28 r., právnik, Nová Bystrica 767, „ nezávislý kandidát“           - 58 – hlasov
20. Ľubomír Romaník, 24 r., taxikár, Nová Bystrica 582, SMER                                            - 55 – hlasov
21. Ladislav Slivka, 51 r., živnostník,  Nová Bystrica 797, HZD                                             - 53 – hlasov
22. Štefánia Strapáčová, 44 r., obchodný zástupca, Nová Bystrica 901,  SMER                     - 43 – hlasov
23. Vladislav Kuniak, 46 r., servisný mechanik, Nová Bystrica 975, HZD                              - 41 – hlasov
24. Pavol Romaník, 50 r., živnostník,  Nová Bystrica 820, ĽS – HZDS                                  - 37– hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce v Novej Bystrici podľa poradia na hlasovacom lístku. Volebný okrsok č.1 (DK Nová Bystrica)

Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819,
„ nezávislý kandidát“                                                                               - 129 – hlasov  

Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica  261,
ĽS – HZDS                                                                                               - 150 – hlasov

Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761,
SNS, SMER-SD                                                                                       - 166 – hlasov


V obci sa zistili tieto výsledky :

• Počet volebných obvodov : 01
• Počet volebných okrskov: 02
• Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 02
• Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 2226
• Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1426
• Počet odovzdaných obálok: 1426
• Počet pltných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby d obecného zastupiteľstva: 1410
• Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 09
• Počet zvolených poslancov: 09
• Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 1410

 

Sample Image 

Sample Image

zskmojekysucekysucke muzeum