Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

v NOVEJ BYSTRICI
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Novej Bystrici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jozef Balačin, Ing. 25 r., ekonóm, Nová Bystrica 819, „ nezávislý kandidát“
2. Monika Držiaková, Ing., 36 r., bankový pracovník, Nová Bystrica 32,  SMER
3. Adriana Ficková, JUDr., 28 r., právnik, Nová Bystrica 767, „ nezávislý kandidát“
4. Ľubomír Griga, 27 r., živnostník, Nová Bystrica 779, SNS
5. Monika Halvoníková, PhDr. , 31 r., sociálna pracovníčka, Nová Bystrica 1064, „ nezávislý kandidát“
6. Martina Holienčinová, 31 r., živnostník,  Nová Bystrica  759,  „ nezávislý kandidát“
7. Rudolf Chovanec, 49 r., živnostník,  Nová Bystrica 864, SDKÚ - DS
8. Elena Jančulová, Mgr., 60 r., učiteľka, Nová Bystrica 684,  „nezávislý kandidát“
9. Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica  261, ĽS - HZDS
10. Helena Kotvasová, Mgr., 42 r., etnograf, Nová Bystrica 977,  ĽS - HZDS
11. Jaroslav Kováč, 39 r., živnostník,  Nová Bystrica 118, SNS
12. Vladislav Kuniak, 46 r., servisný mechanik, Nová Bystrica 975, HZD
13. Marián Liščák, ml., Mgr., 27 r., živnostník, Nová Bystrica 800, SMER
14. Milan Masnica, 33r., živnostník,  Nová Bystrica 720, „ nezávislý kandidát“
15. Miroslav Masnica, 37 r., štátny zamestnanec, Nová Bystrica 519,  „ nezávislý kandidát“
16. Iveta Pastvová, 38 r., starostlivosť o blízku osobu, Nová Bystrica 306,  „ nezávislý kandidát“
17. František Podmanický, Ing., 38 r., THP pracovník, podnikateľ, Nová Bystrica 112,  SMER   
18. Petra Pochybová, 32 r., živnostník,  Nová Bystrica 364, „ nezávislý kandidát“
19. Ľubomír Romaník, 24 r., taxikár, Nová Bystrica 582, SMER
20. Pavol Romaník, 50 r., živnostník,  Nová Bystrica 820, ĽS - HZDS
21. Ladislav Slivka, 51 r., živnostník,  Nová Bystrica 797, HZD
22. Štefánia Strapáčová, 44 r., obchodný zástupca, Nová Bystrica 901,  SMER
23. Dušan Šadibol, 42 r., podnikateľ, Nová Bystrica 338, SNS
24. Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761, SNS

V Novej Bystrici dňa 6. októbra 2010

 

zskmojekysucekysucke muzeum