Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Novej Bystrici podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  vyhlasuje,
že pre voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov:

      

1.Jozef Balačin, Ing., 25 r. , ekonóm, Nová Bystrica 819,  „ nezávislý kandidát“

2.Milan Kotvas, 61 r., starosta obce, Nová Bystrica 261, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

3.Ján Šutiak, 53 r., živnostník, Nová Bystrica 761,  SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana      

V Novej Bystrici dňa 6. októbra 2010

zskmojekysucekysucke muzeum