Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 

 

O d p i s   z áp i s n i c e
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
12. júna 2010

 

O b e c  N o v á  B y s t r i c a – V y c h y l o v k a
Kód volebného okrsku: 1, 2


                                                                                                 DK-Nová Bystrica.....DK Vychylovka
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku....1 502.......................753
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.............................938.......................405
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30..........................938.......................405
Počet platných odovzdaných hlasov........................................925........................390

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie  alebo koalíciu:

                                              DK – Nová Bystrica..........DK - Vychylovka..........SPOLU

SMER – sociálna demokracia........616  .......................  227  ..... ............  ..843
Slovenská národná strana..........121  ........................  67  ...................  ..188
Ľudová strana – HZDS ...............79  .........................17  .....................  96
Kresťanskodemokratické hnutie.....37  .........................24  .................... .. 61
SDKÚ.........................  .........32  ...........................23  ....................  55
Sloboda a Solidarita...................21  ...........................12  ....................  33
Strana demokratickej ľavice...........7 .............................7  .....................14
Ľudová strana Naše Slovensko.......4  ............................ 8  ......................12
MOST – HÍD.............................2  .............................3  .......................5
Komunistická strana Slovenska.......5  ............................ 0  ........................5
Únia – Strana pre Slovensko..........1  .............................0  .......................1
AZEN – Aliancia za Európu národov..0  ............................1  ........................1
Združenie roľníkov Slovenska........ 0  .............................1  ........................1

Okrsok  č. 1
Predseda volebnej komisie – DK Nová Bystrica: František  Podmanický
Podpredseda volebnej komisie DK Nová Bystrica: Pavol Koleno
Zapisovateľ: Emília Liščáková


Okrsok  č. 2
Predseda volebnej komisie – DK Vychylovka: Mgr. Adam Janešík
Podpredseda volebnej komisie DK Vychylovka: Helena Šumská
Zapisovateľ: Mária Huláková

zskmojekysucekysucke muzeum