Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva
 v Novej Bystrici na rok 2010

28. 1. 2010
25. 2. 2010
25. 3. 2010
29. 4. 2010
27. 5. 2010
24. 6. 2010
29. 7. 2010
26. 8. 2010
30. 9. 2010
28. 10. 2010
25. 11. 2010
16. 12. 2010

zskmojekysucekysucke muzeum