Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica
Odvoz komunálneho
odpadu /popolnice/ 2010

  8. 1. 2010          
  5. 2. 2010            22. 7. 2010
  5. 3. 2010              5. 8. 2010 
  1. 4. 2010            19. 8. 2010
15. 4. 2010              2. 9. 2010
29. 4. 2010            16. 9. 2010
13. 5. 2010            30. 9. 2010
27. 5. 2010          14. 10. 2010
10. 6. 2010          28. 10. 2010
24. 6. 2010          11. 11. 2010
  8. 7. 2010            9. 12. 2010

zskmojekysucekysucke muzeum