Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

ZOZNAM KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu
Žilinského samosprávneho kraja
14. novembra 2009


Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín,
uverejňuje podľa § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. zoznam
kandidátov na voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja:

1. Juraj Blanár, Ing., 43r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Trnové,
Do Brezníka 1333/3A, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu, Strana
zelených, Slobodné Fórum

2. Štefan Brestovský, Ing., 54r., podnikateľ, Liptovský Ondrej, 95, Agrárna strana
vidieka

3. Pavel Pavlásek, doc., Ing., PhD., 58r., vysokoškolský pedagóg, docent Žilinskej
univerzity, Žilina, Trnové, Za potokom 5, Koalícia politických strán a hnutí
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia -
Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

4. Jozef Tarčák, PaedDr., 50r., pedagóg, Námestovo, Slanická 969/20, Nezávislý
kandidát

Žilina 22. októbra 2009

Karol Zahatlan
predseda Volebnej komisie
Žilinského samosprávneho kraja

zskmojekysucekysucke muzeum