Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva  v Novej Bystrici na rok 2009

29. 1. 2009
26. 2. 2009
26. 3. 2009
30. 4. 2009
28. 5. 2009
25. 6. 2009
30. 7. 2009
27. 8. 2009
24. 9. 2009
29.10.2009
26.11.2009
17.12.2009

zskmojekysucekysucke muzeum