Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Peter Romaník - 0907 697447

od osady Cádrikovia po osadu Korčekovia, areál školy v Novej Bystrici, Veľký Potok, Berešovia, Mrvovia, Jančulovia

Slávo Šadibol - 0905 589038

od osady Granátovia po osadu Podrycerová, školský areál Vychylovka,
zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

Ján Bereš – 0905 197854

od osady Kohútovia po osadu Pod dolinou, osada Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia

Rudolf Šadibol – 0915 801381

od  osady  Granátovia po osadu Podrycerová, zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, areál školy vo Vychylovke

zskmojekysucekysucke muzeum