Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

•    si odrezali konáre, ktoré prečnievajú ponad miestnu komunikáciu a presahujú
       hranicu pozemku, ktorého sú vlastníkom,
•    s príchodom jari si upratali v okolí svojich domov,
•    dôsledne dodržiavali separovanie odpadu – jednotlivé druhy odpadu odhadzovať
      do nádob určených len na daný druh odpadu, t.j., sklo do kontajnera na sklo,
      plasty do modrých vriec a pod..

zskmojekysucekysucke muzeum