Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Dňa 11.2.2007 sa  v sále Kultúrneho domu  uskutočnil verejný hovor s občanmi obce Nová Bystrica. Preberali sa zaujímavé témy, viac sa dočítate v tomto článku....

        Starosta privítal občanov a poďakoval voličom za účasť vo voľbách.Vyzval občanov, ktorí uverejňujú internetové články na stránkach obce Nová Bystrica, aby dbali aj na etiku. Internet sa číta nielen v Novej Bystrici a použitý slovník a obsah článkov slúži na reprezentáciu obce. Neetické príspevky budú správcom internetovej stránky obce vymazané.
Starosta obce stručne oboznámil prítomných o činnosti samosprávy za obdobie od 2.1.2007.
Pán poslanec Chovanec rozobral problémy s vodovodom. Obec má započať s výstavbou nového vodovodu. Postupovať by sa malo od centra obce, nakoľko sa tu nachádza ZŠ s MŠ, zdravotné stredisko, bytovka.
        Starosta obce upresnil, že na vodovod obce získal prísľub od spoločnosti SEVAK na rok 2007 asi 3 mil. Sk.Ďalej občanov upozornil, že obec platí za občanov vodu v sume cca 760 tis. Sk. Do roku 2012 by v obci mala byť vybudovaná kanalizácia. Starosta uskutočnil pracovný pohovor s ministrom výstavby SR. Predbežne  dohodol prísun finančných prostriedkov na nový projekt rekonštrukcie ZŠ v Novej Bystrici s tým, že do konca júna 2007 bude projekt odovzdaný na príslušné ministerstvo.
        Pozastavená rekonštrukcia kostola stavebným technikom bola na základe odborného vyjadrenia znalcov z oblasti statiky obnovená.
Pani poslankyňa Jančulová predstavila poslancov podľa jednotlivých častí obce.
V diskusii  vystúpilo viacero občanov so svojimi problémami.V osade Sobolovia nefunguje verejné osvetlenie a v minulosti sa vyskytli problémy s odhŕňaním snehu.
        Starosta oboznámil prítomných,že obec mala pôvodne mať 300 svetelných telies a prevádzka mala stáť 550 tis.Sk. V skutočnosti má obec 390 svetelných telies a prevádzka stojí 766 tis. Sk. Naša obec nezaplatila za služby verejného osvetlenia už od septembra 2006, v konkrétnom vyjadrení sa dlh obce rovná sume cca 390 tis. Sk. Čo sa týka problému odhŕňania snehu, starosta obce vyzval občanov, ktorým zo strechy padá sneh na miestne komunikácie, aby si v zmysle zákona namontovali na strechy lapače snehu. Údržba miestnych komunikácií stála obec za minulé zimné obdobie 1 067 266 Sk.
        Z osady Romaníkovia občania požadujú opravu povrchu prístupovej cesty, nefunguje rozhlas.
Starosta obce potvrdil priority pri získaní financií na budovanie obecných komunikácií- osady Berešovia a Vŕšky.
        Ďalšou úlohou pre celú obec v budúcom období je ROEP-problém vlastníckych vzťahov, kontrola pri stanovení nových vlastníckych vzťahov.
Skládky materiálu firmy STRABAG – vedúci pracovníci tejto firmy boli upozornení , že miesto skládky v našej obci musí schváliť  starosta obce. Ďalej na rokovaní s touto firmou sa dosiahlo,že pri budovaní cesty nebudú zaberané záhradky a cez Vychylovku bude vybudovaný osvetlený 1,5 metra široký chodník.Horúcou témou bola aj rozbitá cesta na Oravu, jazdy nákladných aút firmy STRABAG v sobotu a nedeľu, neočistená zablatená cesta.
        Občanov zaujímala zadĺženosť našej obce, ktorá dosiahla sumu takmer 6 miliónov korún.
Starosta obce informoval spoluobčanov o úvere na splatenie dlžôb. V prípade nezaplatenia dlhov by sa obec dostala pod nútenú správu.
Otázka predaja pozemku vo vlastníctve obce v minulom období sa stala predmetom záujmu občanov.
      Prístupová cesta na miestny cintorín, nečistoty po hospodárskych zvieratách-povinnosť majiteľa očistiť cestu, oblečenie a výstroj pre pohrebnú službu, parkovisko pre autá návštevníkov skanzenu. Témy, ktoré na verejnom hovore zazneli,ukázali, že Novobystričania vedia o svojich problémoch hovoriť verejne a na úrovni, ale hlavne, že majú chuť problémy riešiť v spolupráci s miestnou samosprávou.
        Na záver tohto príspevku si dovolím poďakovať všetkým účastnikom za ich účasť, ochotu počúvať a vyjadriť svoj názor. 

zskmojekysucekysucke muzeum