Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Sample Image

 Ponúkame Vám dokument Dejiny farnosti Nová Bystrica. Tento dokument vypracovala Mária Talapková ako diplomovú  prácu v čase jej štúdia na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997.

Jedná sa o kompletné dejiny našej farnosti. Prácu si môžete prečítať a tak zistiť naše dejiny aj z tohot smeru kliknutím na nasledovný odkaz. 

Dejiny Farnosti Nova Bystrica.pdf

zskmojekysucekysucke muzeum