Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

23.11.2015

altNadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis rozdelil viac ako 50-tisíc eur na energetické audity budov v 40 obciach. Uzavrel tak 4.ročník programu Ekoobec, ktorý Pontis a Slovenské elektrárne organizujú od roku 2012. Spomedzi viac ako 200 prihlásených budov vybrala odborná komisia 15 škôl a škôlok, 14 obecných úradov, 7 kultúrnych domov, 2 centrá pre mládež, 1 zdravotné stredisko a 1 dom služieb, ktoré majú najväčší potenciál úspory energií.


 

Medzi úspešné obce, ktoré získali energetický audit budovy v rámci programu patrí aj obec Nová Bystrica, ktorá bola zaradená do programu Ekoobec a získala tak nefinančný dar v podobe vypracovania energetického auditu budovy Domu služieb. Realizácia tohto energetického auditu je jednou z podmienok pri podaní žiadosti na získanie finančnej podpory na obnovu Domu služieb v Novej Bystrici.

Ekoobec pomáha obciam a mestám šetriť energie a náklady na prevádzku budov.

zskmojekysucekysucke muzeum