Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

23.11.2015

alt

V mesiaci november sa začala prvá časť rekonštrukcie cesty do osady Janíkovia vo Vychylovke. Dôvod opravy je jasný, cesta bola už v hroznom stave.

Počas rekonštrukčných prác sa vykoná:
nová cesta v dĺžke - 300m
obnova priekop - 200m
rekonštrukcia hospodárského prejazdu
vybudovanie železo - betónového priepustu. Tieto práce bude realizovať firma: Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV, Oščadnica. Celková suma rekonštrukčných prác je 17 711,23 € s DPH.

 

 

Na opravu cesty prispeli:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica - sumou vo výške 13,500 €
zvyšok sumy vo výške 4211,23 € ,uhradí obec Nová Bystrica z vlastných zdrojov.
Termín ukončenia stavebných prác je stanovený do konca novembra 2015.


Autor a foto: Natália Kolenová  

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum