Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.07.2015
altDňa 16. júna 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica uskutočnilo stretnutie novonarodených občanov
našej obce, ktorých privítal Ing. Jozef Balačin, starosta obce.
O 14.00 hod. sa sála kultúrneho domu zaplnila malými ratolesťami so svojimi rodičmi.
P. uč. Chovancová zahájila uvítanie detí úvodnou rečou. Matrikárka obce p. Liščáková
predstavila novonarodených občanov našej obce a požiadala starostu o slávnostný príhovor.
Starosta obce sa maličkým občanom prihovoril milými slovami.

Pod vedením p. uč. Kubjatkovej a p. uč. Chovancovej nám detí zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica pripravili
pekný program.
Pri tejto príležitosti každé dieťa obdržalo poukážku na nákup oblečenia, pamätný pozdrav a rodičia
sa podpísali do pamätnej knihy obce.
Teda počas roku 2015 nám v Novej Bystrici pribudlo 26 detí.
Prajeme všetkým detičkám i rodičom veľa zdravia, šťastia a tešíme sa na nové prírastky detičiek
budúci rok.

 

Emília Liščáková
matrikárka obce

 

zskmojekysucekysucke muzeum