Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.06.2015

altDruhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj v Novej Bystrici už veľmi veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek, a tak ako v iných mestách a dedinách, aj my sme pripravili pre naše mamičky 10. mája slávnostnú akadémiu. Už dlho predtým žiaci zo Základnej školy i deti z materskej školy Nová Bystrica a Vychylovka trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky, tančeky, ktoré chystali predviesť svojim mamám a ukázať im, čo sa naučili. Usilovne všetci trénovali a chceli, aby bolo všetko „šik".

  Dva dni pred slávnostným dňom „D" sme Dom kultúry v Novej Bystrici spoločnými silami vyzdobili, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň, keď už boli všetci na svojich miestach a mamičky prišli a usadili sa, program otvorili naše žiačky Deniska Slučiaková a Gabika Cabadajová. Po nej všetkých privítal starosta obce a potom sa mohol začať program, ktorý si žiaci a deti nacvičovali. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím bezprostredným vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili srdečným potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a veľakrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu vystúpili i dievčatá z krúžku ľudového tanca a aj malí heligónkari a detská ľudová hudba. Program trval skoro 2 hodiny a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali hrdé na svoje deti a pri odchode každá dostala karafiát, ktorý im venoval Obecný úrad Nová Bystrica.
Počasie nebolo príjemné, pršalo, fúkalo, ale náladu sme si nedali pokaziť a bolo vidieť na tvárach detí a aj dospelých spokojnosť s pekne prežitým popoludním.
Na záver treba ešte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na naše deti, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.

 

Bc. Kamila Kubjatková

zskmojekysucekysucke muzeum