Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

21.05.2015
Slovenský zväz záhradkárov v Novej Bystrici v spolupráci s Obecným úradom v Novej Bystrici vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón – záhradku a okolie
Súťaž bude prebiehať v mesiacoch Júl, August 2015 a vyhodnotenie sa uskutoční na Výstave ovocia a zeleniny v Novej Bystrici dňa 04.októbra 2015. Súťažiaci o najkrajší  balkón – záhradku a okolie budú ocenení.


Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Jany Hulákovej v Kvetinárstve Nová Bystria, 0915 976 495, alebo u p. Vladimíra Tomčalu v dome kultúry Nová Bystrica, 0908 94 64 34, 041 4397 221

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum