Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.05.2015
altDňa 25. apríla 2015 sa v Obci Nová Bystrica konal  8. ročník Furmanskej súťaže. Túto súťaž bola organizovaná pracovníkmi Obecného úradu v spolupráci so Zväzom chovateľov koní bystrickej doliny.

Ako už tradične, od 09:00 hod. sa vozovým sprievodom zahájila súťaž a prebiehala v dvoj a  jedno záprahu koní. V starodávnych vozoch vyhrávala ĽH Zichovci, spievali ŽSS Dolinka a heligonkár Patrik Halvoník.

V súťažných  disciplínach Vozatajský parkúr, Práca s drevom a Ťažký ťah sa furmani statočne popasovali. Tento deň bol náročný nielen pre furmanov, ale i pre porotcov ZCHKS, ktorí rozhodovali o víťazoch. Náročný deň bol aj preto, že len v jednozáprahu sa zúčastnilo 14 súťažiacich a v dvojzáprahu až 16 súťažiacich, čo je spolu 46 koní.

 Furmani z celého Slovenska i Českej a Poľskej republiky si podujatie pochvaľovali a niektorí sa prihlásili už aj na ďalší 9. ročník.

 

 

Víťazi v jednozáprahu koní v disciplíne Ťažký ťah:  1. miesto – Miroslav Šulava – Klubina

2. miesto – Marek Matušiska – Liesek

3. miesto – Tomáš Kováč – Nová Bystrica

 

Víťazi v dvojzáprahu koní v disciplíne Ťažký ťah:  
  1. miesto – Ján Hlina - Zabiedovo

2. miesto – Michal Raškevič - Kamienka

3. miesto – Patrik Játy - Pšurnovice

 

Víťazi v jednozáprahu koní Hlavný víťaz:                
1. miesto – Miroslav Šulava – Klubina

2. miesto – Jaroslav Konečný – Nová Bystrica

3. miesto – Marek Matušiska - Liesek

 

Víťazi v dvojzáprahu koní Hlavný víťaz:                
   1. miesto – Pjotr Kubica - Žiwiec

2. miesto – Patrik Játy - Pšurnovice

3. miesto – Pavol Kitaš - Golianovo

 

Organizátori  chcú poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali a dúfame, že sa znovu o rok takto zídeme a spoločne strávime príjemný deň.

  

ĎAKUJEME  SPONZOROM

 

ZDRUŽENIE DROBNOVLASTNÍKOV Nová Bystrica, s.r.o.

firma HOLLSTAV, s.r.o.

Oravské združenie súkromných vlastníkov lesov a poľnohospodárskej pôdy – Nová Bystrica – Vychylovka

Združenie vlastníkov lesov – Ďuraškovia - Vladimír Mihálik

Roman Šutiak – Zástupca združenia súkromných vlastníkov lesov Riečnica – Kováčovo I.,II.

Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov Stará Bystrica

firma Vilia Jozef Klieštik

firma DECURIO, s.r.o. – Daniel Janek

firma Hora Wood – Jozef Horeličan

 

PODAKOVANIE  PATRÍ

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Bystrica

ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ich žiakom

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici

poslancom Obecného zastupiteľstva Nová  Bystrica

verejno-prospešným zamestnancom v Nová Bystrici

Pavol Kubatka

veľkosklad Raček

ďakujeme naším  kuchárom pri varení guláša

všetkým folklóristom a účastníkom podujatia

 

 

Mediálni partneri:

rádio SEVER, Kysucká tlačiareň – Čadca, VLMEDIA, rádio Regina, Žilinsky večerník, Kysuce – nezávislý týždenník, TV Stará Bystrica, TV Zborov

 

 

 

Mgr. Vladimír Tomčala

kultúrny referent

 

zskmojekysucekysucke muzeum