Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

19.04.2015

altDňa 12. apríla 2015 sa v Dome kultúry Nová Bystrica konala výstava z príležitosti 70.tého výročia oslobodenia obce. Boli vystavené dobové fotografie, ktoré poskytli: Múzeum SNP Banská Bystrica, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko a Vojenský historický ústav Bratislava. Rôzne dobové predmety z obdobia druhej svetovej vojny poskytli občania Novej Bystrice a to: Milan Vakula, Emil Deák, Ľubomír Griga, Iveta Pastvová, Milan Brisučiak. Vystavené boli aj rôzne zbrane v improvizovanom vojenskom tábore pred domom kultúry


Výstava bola otvorená pre širokú verejnosť od 12:00 hod. do 17:00 hod. K významným hosťom, ktorí sa zúčastnili týchto osláv, patril predovšetkým prvý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikolaj Ružov a starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý. Na znak úcty a vďaky položil pán Ružov a starosta obce Nová Bystrica Ing. Balačin veniec a kvety k pamätníku padlých vojakov.
Po čestnej salve členov KVH Červenej hviezdy z Nového Mesta nad Váhom sme sa všetci presunuli na stanovisko ku rieke, kde členovia Klubu vojenskej histórie Červená hviezda predviedli „Dobývanie posledného nemeckého guľometného hniezda". Výstrely z delo metov, samopalov, pušiek boli také autentické, že nás to všetkých poriadne vystrašilo.
Táto emotívna ukážka pripomenula všetkým, prečo si treba uctiť pamiatku tých, ktorí zahynuli počas bojov v druhej svetovej vojne a nikdy netreba zabúdať na hrôzy a útrapy, ktoré vtedy ľudia prežili.
Treba poďakovať všetkým, ktorí pripravili tieto oslavy a to: Obecný úrad Nová Bystrica, Komisia pre kultúru, školstvo, šport a cestovný ruch, vyššie uvedené inštitúcie - ktoré zapožičali dobové fotografie, občania Novej Bystrice - zapožičanie dobových predmetov, KVH Červená hviezda, Poľovnícke združenie Brízgalky, Ľubomír Masnica a Milan Masnica –dovoz stojanov.
Ďakujeme sponzorom : firma DEKURIO, s.r.o., firma VELM, Martin Griga.

 

Text: Mgr. Elena Jančulová , Mgr. Vladimír Tomčala
Foto: Natália Kolenová

 

zskmojekysucekysucke muzeum