Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.11.2014
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2283
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1488
(t. j. volieb sa zúčastnilo 65,18 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1464 (98,39 %).
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1461 (98,19 %).

Za starostu obce bol zvolený Jozef Balačin, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1461 získal 973 platných hlasov, čo je 66,60 %.

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Balačin, Ing., 29 r., starosta, Nová Bystrica 819, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 973
2. Peter Čierňava, Mgr., 32 r., štátny zamestnanec, Nová Bystrica 734, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 36
3. Jaroslav Kašuba, Mgr., 33 r., živnostník, Nová Bystrica 319, SIEŤ, počet platných hlasov: 55
4. Milan Kotvas, 65 r., dôchodca, Nová Bystrica 261, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 151
5. Ján Šadibol, 57 r., živnostník, Nová Bystrica 764, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 14
6. Ján Šutiak, 57 r., živnostník, Nová Bystrica 761, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 232

zskmojekysucekysucke muzeum