Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

22.09.2014

altKrásne okrúhle jubileum svojho vzniku si 12. septembra 2014 pripomenula mimoriadne agilná Obec Slovákov v Karvinej. Naši krajania pri príležitosti 20. výročia ustanovenia tejto spolkovej organizácie usporiadali slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Spoločenskom dome Karviná – Darkov. Slávnostné zhromaždenie za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozdravil aj jeho podpredseda Peter Prochácka. Ženská spevácka skupina Dolinka z Novej Bystrice mala tú česť vystúpiť na tomto výnimočnom podujatí.

Svojimi piesňami z nášho regionu potešila prítomných a spolu s ďalšími hosťami tak spestrila celé popoludnie. Keďže medzi prítomnými boli aj rodáci z Novej Bystrice a aj Vychylovky, o to sme sa ešte viacej snažili, aby sme im pripomenuli ich rodný kraj. Predsedníčke obce Slovákov, pani Mgr. Vilme Krňávkovej, sme odovzdali za našu obec darček- knihu Deti Bystríc od PhDr. Mariána Liščáka a knihu Potopená kultúra o obci Harvelka a Riečnica od Veroniky Olbertovej. Celé popoludnie ubehlo rýchlo, atmosféra bola veľmi príjemná a bolo vidieť, že všetci zúčastnení si užívali toto slávnostné stretnutie.
Text : Mgr. Elena Jančulová

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum