Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

31.05.2014
Projekt „Climbing for All – bezpečie a fyzická aktivita v horách – výstavba lezeckej steny v gmine Rajcza" dobehol do cieľa, a týmto osvedčujeme, že všetky jeho plány boli správne zrealizované. Najväčším úspechom je výstavba lezeckej steny v gmine Rajcza, ktorá sa teší bezpochyby veľkej obľube medzi deťmi, mládežou aj dospelými, ktorí sa pravidelne zúčastňujú sekcie horolezectva pod vedením profesionálnych školiteľov. Počas slávnostného sprístupnenia/otvorenia steny v dňoch 14. - 15. decembra 2013 sa uskutočnilo prvé stretnutie dvoch plánovaných školení, ktorých sa zúčastnili účastníci aj účastníčky z gminy Rajcza a jej okolia, ako aj zo spolupracujúcej obce Nová Bystrica zo Slovenska.
Školenie malo informačný charakter a sprístupnilo základy horolezectva na paneli. Dňa 15. december bol dňom oficiálneho otvorenia steny, ktorého sa zúčastnil okruh hostí pozvaných špeciálne na túto príležitosť, rovnako z Poľska, ako aj zo Slovenska. Otvorenie steny oživili prednášky so zanietencami, ako – Krzystof Gardaś z mesta Żywiec, ktorý napriek vážnej pohybovej dysfunkcii dosiahol na vrch hory Aconcagua, Kilimandžáro, Mont Blanc aj Elbrus, ako aj Jozef Krištoffy zo Sklabinska na Slovensku, ktorý sa zaoberá lezením ako športovou disciplínou. Ďalšou fázou projektu bolo zorganizovanie školenia v Tatrách, ktoré bolo zamerané na základy lezenia ľadov, ako aj správanie sa počas lavínového nebezpečenstva. Školenie sa uskutočnilo v dňoch 1. - 2. marca 2014, opätovne sa ho zúčastnili účastníci aj účastníčky z Poľska aj zo Slovenska. Kurz sa uskutočnil vo Veľkej Studenej doline ako aj v Malej Studenej doline a sprostredkoval laikom/amatérom horolezectva, ktorí sa zúčastnili projektu nové a vzácne skúsenosti. Napriek tomu, že projekt je ukončený, sekcia bude fungovať pravidelne. Vstupné plány predpokladajú pokračovanie sekcie do konca júna, následne je naplánovaná prestávka počas prázdnin, ako aj jej obnovenie od septembra.

zskmojekysucekysucke muzeum