Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.05.2013

altDňa 26. apríla 2014 sa v Obci Nová Bystrica konal 7. roč. Furmanskej súťaže. Túto obec pripravila v spolupráci so Zväzok chovateľov koní Bystrickej doliny, ktorá mala napriek upršanému počasiu veľký úspech. Celé podujatie bolo pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja.
Ako už tradične, od 09:00 hod., sa vozovým sprievodom zahájila súťaž a prebiehala v disciplínach dvoj a jedno záprahu koní. V disciplínach Vozatajský parkúr, Práca s drevom a Ťažký ťah sa furmani statočne popasovali. Obedňajšiu prestávku spríjemnilo vystúpenie detských heligonkárov zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Ľudová hudba Starejší z Novej Bystrice.

Tento deň bol náročný nielen pre furmanov, ale i pre porotcov ZCHKS, ktorí rozhodovali v súťaži. Náročný deň bol aj preto, že len v jednozáprahu sa zúčastnilo 18 súťažiacich a v dvojzáprahu až 8 súťažiacich, čo je spolu 34 koní, a preto aj táto súťaž skončila v neskorších hodinách. Furmani z celého Slovenska i Českej a Poľskej republiky si podujatie pochvaľovali a niektorí sa prihlásili už aj na ďalší 8. ročník.
Organizátor, Obec Nová Bystrica, chce poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali a dúfame, že sa znovu o rok takto zídeme a spoločne strávime príjemný deň.

 


VÝSLEDKY PRETEKOV:JEDNOZÁPRAHY

altVÝSLEDKY PRETEKOV:DVOJZÁPRAHY
alt

ĎAKUJEME SPONZOROM

Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesa v Novej Bystrici
Združenie súkromných vlastníkov lesov katastrálneho územia Nová Bystrica
Oravské združenie súkromných vlastníkov lesov a poľnohospodárskej pôdy – Nová Bystrica – Vychylovka
Združenie vlastníkov lesov - Ďuraškovia
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov Stará Bystrica
Združenie vlastníkov lesa – Vladimír Mihálik
píla ŠAPOR Albín Šadibol
firma Vilia Jozef Klieštik
HORA WOOD – p. Horeličan
kamionová doprava p. Pokrývka
DECURIO s.r.o.
Žilinský samosprávny kraj


PODAKOVANIE PATRÍ

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Bystrica
ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ich žiakom
Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici
poslancom Obecného zastupiteľstva N. Bystrica
verejno-prospešným zamestnancom v N. Bystrici
ďakujeme naším kuchárom pri varení guláša
všetkým folklóristom a účastníkom podujatia

Mediálni partneri:
Kysucká tlačiareň – Čadca, VLMEDIA, rádio Regina, Kysucký večerník, Žilinsky večerník, Kysuce – nezávislý týždenník, TV Stará Bystrica, TV Zborov, Folklórne ráadio Janko Hráško, web-zilinskykraj, rádio SEVER,


Mgr. Vladimír Tomčala
kultúrny referent
foto: Ing. Miroslav Pavelek
Adriana Rajnohová


zskmojekysucekysucke muzeum