Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.05.2014
altDruhá májová nedeľa patrí tradične našim mamám. Aj v Novej Bystrici už veľmi veľa rokov zachovávame túto tradíciu osláv Dňa matiek, a tak ako v iných mestách a dedinách, aj u nás pripravujeme pre naše mamičky 11. mája slávnostnú akadémiu. Už dlho predtým sme my, žiaci zo Základnej školy i deti z materskej školy Nová Bystrica i Vychylovka, trénovali a nacvičovali rôzne scénky, pesničky, tančeky, ktoré sme sa chystali predviesť svojim mamám a ukázať im, čo sme sa naučili. Usilovne sme všetci trénovali a chceli sme, aby bolo všetko „šik".´ Deň pred slávnostným dňom „D" sme Dom kultúry v Novej Bystrici spoločnými silami vyzdobili, aby sa naše mamičky cítili príjemne a pohodlne. V slávnostný deň, keď už boli všetci na svojich miestach a mamičky prišli a usadili sa, program otvorila ženská spevácka skupina Dolinka, ktorá zaspievala veľmi peknú pieseň o matke.
  Po nej všetkých privítal starosta obce a potom sa mohol začať program, ktorý sme nacvičovali. Všetci sme sa príjemne bavili a tešili sa z jednotlivých vystúpení. Najmilšie boli určite najmenšie deti z materských škôl, ktoré svojím bezprostredným vystúpením všetkých pobavili a prítomní ich odmenili srdečným potleskom. Ani staršie deti sa nedali zahanbiť a veľakrát svojich rodičov dojali. V druhej polovici programu sme vystúpili i my, dievčatá z krúžku ľudového tanca a aj malí heligónkari a detská ľudová hudba. V závere programu vystúpil aj ľudový súbor Bystrica a ľudová hudba bratov Kováčovcov. Program trval skoro 2 hodiny a podľa reakcií divákov sa aj páčil. Mamičky odchádzali hrdé na svoje deti a pri odchode každá dostala karafiát, ktorý im venoval Obecný úrad Nová Bystrica.
Počasie nebolo príjemné, pršalo, fúkalo, ale náladu sme si nedali pokaziť a bolo vidieť na tvárach detí a aj dospelých spokojnosť s pekne prežitým popoludním.
Na záver treba ešte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto akcie. Samozrejme, že ďakujeme aj všetkým, ktorí sa na nás prišli pozrieť, pretože bez nich by táto akcia nemala zmysel.


Gabriela Cabadajová, VIII.A

 

zskmojekysucekysucke muzeum