Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

22.02.2014

altAj tento rok sme dodržali tradíciu karnevalu v Novej Bystrici. Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica v spolupráci s kultúrnym referentom pripravili 16. februára nedeľné popoludnie pre deti a rodičov . Keďže toto obdobie je predovšetkým obdobím plesov a zábavy, aj my sme dali možnosť zabaviť sa malým aj veľkým a popustiť uzdu fantázie vo výbere karnevalových masiek. Počasie prialo a tak sme vo vyzdobenej sále domu kultúry čakali na príchod masiek. Boli sme veľmi milo prekvapení nielen počtom masiek, ale aj výberom a stvárnením rôznych fantastických a rozprávkových bytostí, ktoré prichádzali na karneval. Veľkým plus bolo aj to, že väčšina masiek bola vyrobená doma pracne na „kolene", o to to bolo krajšie a zaujímavejšie.

 Porota, ktorá bola zložená z rodičov, to mala veľmi ťažké. Veď vybrať 10 tých naj bolo veľmi náročné, no nakoniec sme všetci vedeli, že tak ako každý rok, aj tento rok odmeníme všetky masky . Po slávnostnom pochode nasledovalo vyhodnotenie masiek a po ňom už len spoločná zábava detí s rodičmi. Treba ešte dodať, že všetkých masiek bo 83 a všetkým sa ušla drobná vecná cena a sladkosti.
Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí pomohli pripraviť túto peknú akciu. Samozrejme ZŠ s MŠ Nová Bystrica, kultúrnemu referentovi, všetkým rodičom a aj deťom a tiež sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami. Už tento rok sa tešíme na ďalší ročník detského karnevalu.

 

Text- Mgr. Elena Jančulová
Foto- Ľubica Chalúpková

zskmojekysucekysucke muzeum