Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

07.12.2013
alt28.11.2013 centrum voľného času v spolupráci s kultúrnym referentom usporiadalo detskú diskotéku, ktorá sa konala v Dome kultúry v Novej Bystrici o 15:00 hod. Prišli sme v hojnom počte, veľmi sme sa zabavili, zasúťažili sme si a zatancovali. Za súťaženie získali víťazi sladkú odmenu. Rozsvietenie vianočného stromčeka bolo o 18:00hod., ale pred rozsvietením sme si ešte zapálili prskavky. Potom sme vypúšťali lampióny šťastia. Ďakujeme pánovi starostovi Jozefovi Balačinovi za cukríky, ktoré sa rozdávali všetkým prítomným čo prišli na túto slávnosť. Potom opäť diskotéka pokračovala.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spoločne s nami sa tešili z prichádzajúcich Vianoc.


Aneta Kubjatková VII.A , Timea Mičencová VII.A

 

zskmojekysucekysucke muzeum