Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

22.10.2013

alt12. a 13. októbra 2013 sa konala celoslovenská súťaž pod názvom „Vidiečanova Habovka" v malebnej dedinke na Orave, v Habovke. Táto súťaž sa koná každý tretí rok a predchádzajú jej okresné súťaže a potom krajské súťaže. Sú zamerané na folklór, teda súťažia spevácke skupiny, ďalej sólisti speváci, sólisti muzikanti a ľudové hudby.
Aj ženská spevácka skupina Dolinka z Novej Bystrice sa zapojila do tejto aktivity a keďže sme vyhrali okresné a aj krajské kolo, reprezentovali sme Žilinský kraj na celoslovenskej súťaži. Už len to, že sme sa my ,Kysučanky , prebojovali do tejto súťaže, je pre nás veľkým úspechom a všetky sme sa z toho tešili. Dokonca aj naše priateľky z Turzovky, ktoré súťažili v sólo speve, tiež cestovali spolu s nami na súťaž.. Teda vlastne Žilinský kraj reprezentovali Kysučania.


Do Habovky sme išli s predsavzatím, čo najlepšie reprezentovať náš kraj a samozrejme aj Novú Bystricu. V našej kategórii súťažilo12 speváckych skupín. Úroveň bola veľmi vysoká, čo potvrdili aj porotcovia na rozborovom seminári. Boli veľmi spokojní a konštatovali, že zo všetkých ročníkov bol tento najsilnejší. Chválili výber piesní, interpretáciu, nasadenie a aj celkový dojem speváckych skupín. Rozhodli sa, že skupiny rozdelia do dvoch pásiem, do zlatého pásma – tí najlepší a strieborného pásma. S napätím sme očakávali vyhlásenie výsledkov a tajne sme dúfali, že sa dostaneme do zlatého pásma. Veľmi sme sa všetky potešili, keď riaditeľ kultúrneho strediska v Habovke prečítal výsledky a my sme boli uvedené v zlatom pásme. Všetka únava z nás opadla a zabudli sme aj na hodiny strávené pri nácvikoch. Je to pre nás veľká odmena, ale aj záväzok, aby sme sa naďalej venovali spievaniu a šíreniu tradícii našich predkov.
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým členkám ženskej speváckej skupiny Dolinka za trpezlivosť a hlavne za čas, ktorý venujú šíreniu ľudovej piesne a za to, že dostávajú do povedomia Novú Bystricu po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. V neposlednom rade ďakujem všetkým, ktorí nám fandili a tešia sa spolu s nami z výborného výsledku na celoslovenskej súťaži.

 


Text. Mgr.Elena Jančulová
Foto:Mgr. Helena Fulierová

 

zskmojekysucekysucke muzeum