Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

21.07.2013
alt5.júla 2013 sme boli pozvané na úvodný večer do Východnej na prestížny folklórny festival. Zahajujúci večer sa niesol pod názvom „Zbojníckym chodníčkom" a nás požiadali o vstup na 8 minút s typickými zbojníckymi piesňami a trávnicami z Kysúc. Spievali sme už na rôznych slávnostiach a festivaloch, ale na takomto veľkom fóre sme boli prvýkrát a preto sme pristupovali s veľkým rešpektom pri výbere piesní ,pretože sme chceli dobre reprezentovať seba aj Novú Bystricu. Po zvážení sme vybrali štyri piesne, ktoré sa nám zdali najvhodnejšie. V deň „D" sme boli dosť nervózne ale veľmi sme sa aj tešili na samotné vystúpenie. O 14.00 hod. bola vo Východnej generálka a samotný program začal o 19.30 hod. vo veľkom amfiteátri sprievodom všetkých účinkujúcich za už známej znelky, ktorá je symbolom celého festivalu.
Na pódiu sa striedali folklórne súbory s ľudovými hudbami, speváckymi skupinami a detskými súbormi. My sme boli na rade skoro pred koncom programu – vtedy už boli v hľadisku obsadené všetky miesta. Podľa reakcie publika môžeme povedať, že sme obstáli a naše zbojnícke piesne a trávnice sa páčili. Napätie opadlo a potom sme sa aj my venovali ako diváci programu.

Dolinka ďakuje za podporu všetkým spoluobčanom, ktorí sa zaujímali o naše vystúpenie a držali nám palce. Tiež ďakujeme Dušanovi Šadibolovi a Ľubovi Grigovi, ktorí nás prišli osobne podporiť do Východnej.Text: Mgr. Elena Jančulvá
Foto: Aďa Rajnohová

 

zskmojekysucekysucke muzeum