Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

12.07.2013

altPredposledný júnový víkend, Svätojánsky, patrí na Novej Bystrici hodom. Vedenie obce sa rozhodlo, že pri tejto príležitosti pripraví pre našich občanov na dni 22. a 23. júna 2013 „Dni kultúry".

Sobota – 22. júna bola venovaná všetkým, ktorí majú radi rock a modernú muziku. V tento deň sa na priestranstve pred kostolom zišlo veľké množstvo mladých ľudí nielen od nás, ale aj zo širokého okolia, pretože vystúpili kapely ako Arzén a Roxette revival.
Samozrejme po vystúpeniach nechýbala ani diskotéka, na ktorej hral DJ BPM
Mladí sa bavili až do skorého rána.
Nedeľa – 23 júna bola venovaná strednej a staršej generácii, teda tým ktorí majú radi ľudovú pieseň a ľudový tanec. Keďže Novobystrický kostol je kostolom sv. Jána Krstiteľa, tento deň sa uctil aj sv. omšou, ktorú celebroval kazateľ páter Ján Kušnír z Nitry, ktorého všetci dobre poznajú. Deň bol o to slávnostnejší, že náš pán farár Mgr. Stanislav Capiak oslavoval svoje životné jubileum.


Hneď po sv. omši čakali pred kostolom vyzdobené konské vozové dvojzáprahy, ktoré spolu s ľudovými hudbami a speváckymi skupinami za spevu a hry prešli obcou. V popoludňajšom programe vystúpili spevácke skupiny, tanečné súbory, ľudové hudby, heligonkári z celej Bystrickej doliny. Podľa reakcií divákov, bolo vidieť, že sa im to páčilo, zapojili sa aj do spevu a potleskom odmenili každého vystupujúceho. Z účinkujúcich môžeme spomenúť FS Radôšťan, FS Bystrica, ĽH Tomčalovci, ĽH Kováčovci, ĽH Marina Brisudu, ŽSS Dolinka, Polianka, heligonkári Janko Šutiak, Patrik Halvoník, Marek Zajac, deti zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica.
Veľkým osviežením celého popoludnia bolo záverečné vystúpenie humoristov, spevákov a imitátorov: Kajzer a Meluš – ktorí rozveselili všetkých prítomných.
Bodkou za programom bolo zapálenie Svätojánskej vatry folkloristami, ktorá je symbolom letného slnovratu.
Na záver ďakujeme všetkým, ktorí pomohli toto dvojdnie pripraviť. Okrem už spomínaných vystupujúcich ďakujeme aj Poľovníckemu združeniu Brízgalky za prípravu chutného gulášu, remeselníkom, ktorí ponúkli svoje výrobky, sponzorom, ktorí poskytli drevo na vatru, Obci Nová Bystrica, ktorá zastrešila celé toto podujatie.
Tieto kultúrne dni sú už v poradí tretie, stávajú sa už takou letnou tradíciou v našej obci a preto dúfame, že o rok sa takto opäť stretneme.

 


Bc. Vladimír Tomčala
kultúrny referent
foto: Adriana Rajnohová


zskmojekysucekysucke muzeum