Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

12.07.2013
alt14. júna 2013 sa konalo v Novej Bystrici milá slávnosť, uvítanie detí do života. Po básničkách a hrou na flautách detí zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica privítala prítomných Mgr. Elena Jančulová všetkých prítmných, hlavne nových, malých občanov, matrikárka Emíliou Liščákovoa a starosta obce Ing. Jozef Balačin previedli akt slávnostného uvítania malých občanov. Rodičom a aj deťom zaželal v živote veľa úspechov a radosti a hlavne trpezlivosti. Počas uvítania sa rodičia podpísali do pamätnej knihy obce a dostali poukážku na nákup pre svoje dieťatko v textile.

Tento roku bolo v Novej Bystrici uvítaných 19 detičiek.
Dúfame, že počet novonarodených detí sa bude len a len zvyšovať.


 
Bc. Vladímír Tomčala
kultúrny referent
foto: autor


zskmojekysucekysucke muzeum