Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

12.07.2013

alt„Bystricou dolinou" bolo nazvané podujatie v Skanzene vo Vychylovke. Dňa 19. mája 2013 sa v priestoroch skanzenu ozývali ľudové piesne a tance Novobystrických folkloristov.

Táto nedeľa bola venovaná práve bystrickým tradíciám a zvykom našich predkov. Od 13:00 hod. sa na pódiu predstavili detský heligonkári, ľudová hudbička, malí a veľký tanečnici zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ŽSS Dolinka, ĽH Kováčovci a folklórny súbor Bystrica. Je krásne vidieť, ako sa v našej obci rozvíja folklór aj s mladými ľuďmi. Preto patrí všetkým vedúcim súborov vďaka za ich úsilie a to: Mgr. Elene Jančulovej, Jánovi Jančulovi, Mgr. Majke Kusej, Vladimírovi Tomčalovi, Tomášovi Kováčovi st. a ďalším za ich trpezlivosť a vedenie týchto súborov.

Kysuckému múzeu, ako zriaďovateľovi Skanzenu vo Vychylovke, ďakujeme za možnosť vystúpiť a takto sa prezentovať.
Dúfame, že folklór v Novej Bystrici sa bude len a len rozvíjať a kvitnúť do krásy.


Bc. Vladimír Tomčala
kultúrny referent
foto: Adriana Rajnohová


zskmojekysucekysucke muzeum