Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.06.2013
altNaša ZO SZZ (Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov) Nová Bystrica si do svojho ročného plánu naplánovala účasť na Dni Zeme. Nakoľko nebolo možné splniť si plán v určený deň, akciu sme zrealizovali v náhradnom termíne - 8. mája 2013.
Zvolili sme si vyčistiť časť cyklotrasy prechádzajúcej našou obcou od Závodzky do Rajnohov. V popoludňajších hodinách sme v dvoch skupinách čistili cyklotrasu a priľahlý breh rieky. Ďalšia skupina vyčistila areál povyše Škorvagov smerom na Vychylovku.
Ako každý, kto sa už takejto akcie zúčastnil, aj my sme obdivovali vynaliezavosť slovenského človeka, ako dôkladne vie využiť otvorenú náruč našej prírody a nájsť v nej rafinované skrýše pre fľaše, prázdne konzervy a iný odpad pod konármi stromu, v kríkoch a pod. Ako sme si zvykli nechávať za sebou plasty a papieriky od sladkostí, tak sme si zvykli ich aj pravidelne zbierať, ale tento raz nás pobavili i veľmi netradičné úlovky - rôzne časti oblečenia, lyže...
  Na zamyslenie boli však vrecia s nezvyčajným obsahom v rieke, kde sa ich obsah rozkladá a hnije. Pred nami je letné obdobie, kedy sa budú vo vode brodiť deti. Preto je takéto počínanie niektorých našich spoluobčanov veľmi nezodpovedné.
Počas našej „brigády" sme naplnili dovedna dvadsať vriec a máme dobrý pocit, že na pár týždňov bude ďalšia časť našej obce zas o niečo čistejšia a krajšia.
Po práci sme sa tešili na guláš, ktorý pripravila Vilma Masnicová, Anna Varšavová a Mária Sýkorová. Okrem nich sa akcie zúčastnili aj Jana Huláková, Eva Joneková, Emília Šumská, Eva Kulasová, Helena Fedorová, Daniela Cabadajová, Daniela Slivková, Anna Ondrovičová, Viera Borovičková, Eva Prídavková, Matej Prídavok, Cilka Brisudová, Emília Chalupková a Helena Slučiaková.

 

Autor. Mgr. Eva Joneková
Foto: Mgr. Eva Joneková a Janka Huláková

 

zskmojekysucekysucke muzeum