Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

23.05.2013
altDňa 27. apríla 2013 sa v Obci Nová Bystrica konal 6. roč. Furmanskej súťaže. Túto súťaž sme prpraviloé v spolupráci so Zväzok chovateľov koní Slovenska a mala veľký úspech. Celé podujatie bolo pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja.

Ako už tradične, od 09:00 hod., sa vozovým sprievodom zahájila súťaž a prebiehala v disciplínach dvoj a jedno záprahu koní. V disciplínach Vozatajský parkúr, Práca s drevom a Ťažký ťah sa furmani statočne popasovali. Obedňajšiu prestávku spríjemnilo vystúpenie detských heligonkárov zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ŽSS Dolinka a Ľudová hudba Kováčovci z Novej Bystrice. Tento deň bol náročný nielen pre furmanov, ale i pre porotcov ZCHKS, ktorí rozhodovali v súťaži.

 Náročný deň bol aj preto, že len v jednozáprahu sa zúčastnilo 11 súťažiacich a v dvojzáprahu až 16 súťažiacich, čo je spolu 43 koní, a preto aj táto súťaž skončila v neskorších hodinách. Furmani z celého Slovenska i Českej a Poľskej republiky si podujatie pochvaľovali a niektorí sa prihlásili už aj na ďalší 7. ročník.
Organizátor, Obec Nová Bystrica, chce poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali a dúfame, že sa znovu o rok takto zídeme a spoločne strávime príjemný deň.

 


VÝSLEDKYPRETEKOV

 

Furmanské preteky, Nová Bystrica 2013, jednozáprahy
altFurmanské preteky, Nová Bystrica 2013, dvojzáprahy
alt

rozhodcovia: 
Kamas Ľ.
MVDr.Tabiš V.
technický delegát Ing.Šmelko V.


ĎAKUJEME SPONZOROM

Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesa v Novej Bystrici

Združenie súkromných vlastníkov lesov katastrálneho územia Nová Bystrica
Oravské združenie súkromných vlastníkov lesov a poľnohospodárskej pôdy – Nová Bystrica – Vychylovka
Združenie vlastníkov lesov - Ďuraškovia
Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka
Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov Stará Bystrica
Združenie vlastníkov lesa – Vladimír Mihálik
Ján Šutiak – Nová Bystrica
píla ŠAPOR Albín Šadibol
firma Vilia Jozef Klieštik
kamionová doprava Anton Klimčík


PODAKOVANIE PATRÍ

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Bystrica
ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ich žiakom
Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ v Novej Bystrici
poslancom Obecného zastupiteľstva N. Bystrica
verejno-prospešným zamestnancom v N. Bystrici
ďakujeme naším kuchárom pri varení guláša
všetkým folklóristom a účastníkom podujatia

Mediálni partneri:
Kysucká tlačiareň – Čadca, VLMEDIA, rádio Regina, Žilinsky večerník, Kysuce – nezávislý týždenník, TV Stará Bystrica, TV Zborov,


Bc. Vladimír Tomčala
kultúrny referent

zskmojekysucekysucke muzeum