Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

20.05.2013
altMatka, to je najlepšie na svete, o čo sa môžeš oprieť
WILDE Oscar

Druhá májová nedeľa je venovaná našim mamičkám. Aj v Novej Bystrici si každoročne pripomíname tento deň a venujeme ho všetkým mamám, starým mamám, tým, ku ktorým všetci chováme úctu a vážime si ich pre svoju obetavosť , lásku, milotu, ktorú okolo seba rozdávajú.
Žiaci zo Základnej školy v Novej Bystrici a Vychylovke pripravili pestrý kultúrny program, do ktorého sa zapojili aj deti z materských škôl. Výtvarnými prácami sme vyzdobili sálu domu kultúry, kde si mohli mamičky pozrieť, čo všetko ich šikovné deti nakreslili.

Na úvod sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Balačin a potom už mladé moderátorky, žiačky deviateho ročníka, Lenka Jančulová a Alexandra Heltková, postupne uvádzali jednotlivé vystúpenia. Striedali sa básničky, scénky, pesničky s tančekami, ktoré prítomných zaujali a odmenili ich potleskom. Aj dievčatá z krúžku Ľudový tanec zaujali a prispeli k príjemnej atmosfére.

 

Mladí heligonkári a malá ľudová hudba predviedli, akí sú šikovní a ako im to ide od ruky. Z dospelých potešili mamičky piesňami spevácka skupina Dolinka a nový súbor Bystrica. Na záver sme si spolu s ľudovou hudbou Kováčovci zaspievali všetci známu pieseň „Slovenské mamičky".
Prítomní všetkých odmenili veľkým potleskom a bolo vidieť, že ich program zaujal, pretože trval dve a pol hodiny a všetci ostali až do záveru. Pri odchode každá mamička dostala kvietok od Obce Nová Bystrica.
Treba poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu celej akcie a hlavne divákom, bez ktorých by takáto akcia vlastne nemala význam.

 


Text: Mgr. Elena Jančulová
Foto: Ing. Miroslav Pavelek

zskmojekysucekysucke muzeum