Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

30.12.2012
alt„Keď tá jasná hviezda z neba zasvietila, vtedy panenka Mária synka porodila"

Aj tieto slová zazneli v kolede 16. Decembra 2012 na Vianočnej besiedke v Dome kultúry Nová Bystrica, ktorú pre širokú verejnosť pripravili žiaci Základnej školy s MŠ v Novej Bystrici a Vychylovke. Celý mesiac panie učiteľky spolu s deťmi nacvičovali básničky, scénky, pesničky, aby potešili v tento vianočný čas svojich rodičov a známych. Aj výzdoba domu kultúry sa niesla v duchu Vianoc. Pekné výtvarné práce spríjemnili priestory vstupnej chodby a v strede javiska sme spolu s deťmi pripravili malý Betlehem, ktorý bol na úvod celého programu stredobodom diania.
Pri vstupe do sály dievčatá rozdávali divákom perníky. Všetkým chutili a ešte viac navodili slávnostnú vianočnú atmosféru celého popoludnia.


Na úvod privítal prítomných starosta obce Ing. Jozef Balačin a poďakoval organizátorom za prípravu besiedky. Potom sa už diváci plne sústredili na program. Uvádzali ho členky redakčno-vydavateľského krúžku Lenka Jančulová a Alexandra Heltková, ktoré sa zhostili tejto úlohy veľmi dobre.Tí najmenší z materských škôl asi upútali najviac svojou bezprostrednosťou, tí starší zase svojim prístupom a snahou o čo najlepšie zvládnutie a predvedenie svojich programov. Básničky sa striedali s koledami, tančekmi a hrou na hudobné nástroje. Treba všetkých pochváliť, ako profesionálne zvládli svoje vystúpenie. Diváci ich za to odmenili potleskom. Zaujali mladí heligonkári, flautisti, malí aj veľkí tanečníci, novovytvorená ľudová hudba detí, koledy v podaní ŽSS Dolinka. Po prvý krát sa predstavil aj ľudový súbor dospelých a hneď mal veľký úspech.
Skrátka, celý program sa páčil o čom svedčí aj veľký počet divákov, ktorí prišli a vydržali až do konca programu.
Na záver mi dovoľte zaželať všetkým- malým aj veľkým- šťastné a veselé Vianoce a do nového roku 2013 veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu svojich rodín!

 


Text: Mgr. Elena Jančulová
Foto: Ing. Miroslav Pavelek

 

zskmojekysucekysucke muzeum