Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

16.11.2012
altAko je už dobrým zvykom v našej obci, aj tento rok sme pripravili pre našich seniorov slávnostné poobedie ako prejav našej úcty a vďaky starším spoluobčanom. Podujatie sa uskutočnilo 17.10.2012 v Kultúrnom dome v Novej Bystrici. V starých ľuďoch sa skrýva múdrosť a skúsenosť, ktorú mladšia generácia potrebuje a mala by z nej vyťažiť do budúcnosti. V dnešnej dobe je to skôr naopak. Starší sú skôr považovaní za príťaž pre túto spoločnosť a ich životná múdrosť zostáva opomenutá. Je veľa vecí, za ktoré by sme si mali ľudí v seniorskom veku vážiť a ďakovať im, a to nielen v októbri pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším."

Slávnostné poobedie určené pre našich „skôr narodených" sa začalo svätou omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú odslúžil duchovný otec Stanislav Capiak. V bohoslužbe slova povzbudil starších farníkov do ďalších dní a zaželal im veľa zdravia. Potom sa všetci presunuli do Kultúrneho domu v Novej Bystrici, kde už čakala pripravená sála.

 Predtým, než sa všetci pustili do chutného obeda, sa seniorom prihovoril starosta obce Ing. Jozef Balačin a poprial im všetko dobré. Po výbornom obede si mohli naši starší spoluobčania pozrieť kultúrny program, na ktorom sa podieľala ženská spevácka skupina Dolinka, Novobystrická stará hudba, detskí heligonkári ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica a tri dievčatá tiež zo ŠSZČ, ktoré zahrali na zobcovú flautu. Po kultúrnom programe sa v sále rozpútala živá vrava medzi tými, ktorí prijali pozvanie a ktorí sa dlho nevideli. Nakoniec sa všetci rozlúčili vo večerných hodinách s prianím, aby sa minimálne v takejto zostave stretli zasa o rok. Domov odchádzali s pozornosťou od obecného úradu a od detí zo ŠSZČ.
Zásluhu na tomto vydarenom popoludní mali aj pani kuchárky Milka Fulierová a Jožka Škorvagová, pracovníčky obecného úradu pani Magdaléna Šutiaková, Mária Huláková, Mgr. Martina Skaličanová, poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Štefánia Strapáčová, Mgr. Elena Jančulová a Dušan Šadibol. Vďaka patrí nielen im, ale aj účinkujúcim v kultúrnom programe a všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do tejto peknej akcie, ktorá je určená pre našich skôr narodených spoluobčanov.

 


Autor a foto: PhDr. Monika Halvoníková


zskmojekysucekysucke muzeum