Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

23.10.2012
altJedným z najobľúbenejším hudobných nástrojov v tomto regióne je heligónka. Typické pre heligónku sú heligónové basy – na ľavej basovej strane, zvuk ktorých je hlbší a výraznejší. A práve od podobného charakteru hlasov basov dostala heligónka svoj názov.

Veď ako hovorí novodobé príslovie :" Akordeón hrá - ale heligónka spieva".
Obec Nová Bystrica a kultúrny referent v spolupráci s komisiou pre kultúru, šport a cestovný ruch 14. októbra pripravili druhý ročník podujatia pod názvom „Heligónka spieva" v Dome kultúry Nová Bystrica. Prvý ročník sa stretol s veľkým ohlasom a tak sme sa všetci organizátori snažili, aby sme našich milovníkov heligóniek nesklamali. Podarilo sa nám osloviť a pozvať muzikantov z rôznych kútov Slovenska a Čiech. Potom sme len čakali na potvrdenie ich účasti. Samozrejme, že sme nezabudli ani na domácich. Veď Nová Bystrica je známa tým, že je tu veľa šikovných hudobníkov ako medzi dospelými, tak aj medzi deťmi.


Sálu domu kultúry sme vyzdobili dobovými predmetmi ako napr.: zbenka na mútenie mlieka, krpce, kolovrátok, vidly a hrable z dreva, vydlabané koryto, koše na seno a zemiaky, dievčenský a ženský kroj a ďalšie. Bolo príjemné sa pozerať , ako si prítomní tieto predmety prezerali a spomínali si na svoju mladosť.
Začínali sme o 15.00 hod, ale diváci prichádzali oveľa skôr, aby si obsadili miesto. Mgr. Elena Jančulová všetkých privítala a starosta obce , Ing. Jozef Balačin, zaželal všetkým príjemnú zábavu. Potom sa už striedali detskí heligonkári s dospelými, skupiny s jednotlivcami. Divákov pribúdalo a jednotlivých muzikantov odmeňovali silným potleskom. S nadšením si spolu s heligonkármi aj zaspievali známe piesne. Veľmi zaujímavým spestrením celého programu bolo vystúpenie skupiny fujaristov „Pohronci" z Banskej Bystrice, ktorí nám na fujarách zahrali piesne zo Šumiaca a zaspievali ich ľudové piesne. Nešetrili ani humorom a divákom sa veľmi páčili. Celá prehliadka trvala až do 19.00 hod. , kde si na záver zahrala väčšina muzikantov pesničku – Janíčko trávu seče. Na pamiatku každý dostal drobný darček a účastnícky list . Rozišli sme sa s predsavzatím, že sa o rok opäť stretneme.
Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí pomohli toto podujatie pripraviť a zapožičali nám vystavené predmety: OÚ Nová Bystrica, Ján Šutiak, rod. Maruškova, rod. Zajacova, Dušan Šadibol, rod. Vojtekova a ďalší. Samozrejme, že ďakujeme všetkým účinkujúcim heligonkárom.
Ďakujeme mediálnym partnerom: Žilinský večerník ,Kysuce, Starobystrická televízia, Zborovská televízia, VL – média, Kysuce sk. – internetový portál.
Na podujatí vystupovali : žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Šutiak Ján – Nová Bystrica, Poništová Slávka – Stará Bystrica, Mačejková Mirka- Stará Bystrica, Kováč Patrik- Stará Bystrica ,Halvoník Patrik a Halvoníková Dominika- Nová Bystrica, Urbaník Štefan – Horný Vadičov, Turiak Marián – Stará Bystrica, Majtán Marián a Michal – Veľké Rovné, Tropek Miroslav - Rapčice, Jagnešák Patrik – Rabča, Líska Pavol – Dolná Strehová, Plevko Štefan – Krásno nad Kysucou, Stopka Štefan a Anna Dorociaková – Turzovka, Kováč Ján – Nová Bystrica, Klub kysuckých heligonkárov – Turzovka, Kováč Tomáš st. – Nová Bystrica, Múdriková Vlasta- Skalité, Halvoník Alexander – Nová Bystrica, Ganobčík Serafín – Oravské Veselé, Balačin Adam – Martin, Kuric Michal – Nová Bystrica, Zajac Marek – Stará Bystrica, Hampl Jiří – Morava, Hornokysuckí heligonkári – Turzovka, Tomčala Vladimír –Stará Bystrica.

 
Text : Mgr. Elena Jančulová
Foto: Ing. Miroslav Pavelek

 

zskmojekysucekysucke muzeum