Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.07.2012
altVeľmi ťažko znášali obyvatelia Riečnice a Harvelky svoju bolesť, keď v deväťdesiatych rokoch 20. storočia opúšťali svoje domovy. Nič nemohlo odvrátiť odchod z ich rodného kraja. Museli odísť. Ale na miesta, ktoré nadovšetko milovali, sa aspoň raz v roku vracajú. Prvé stretnutie rodákov zaniknutých obcí sa uskutočnilo v roku 1991 na svätej omši pred riečnickým kostolom Narodenia Panny Márie. O rok neskôr sa stretli v Harvelke,  a odvtedy sa stretávajú pravidelne v sobotu medzi sviatkom sv. Petra a Pavla a sviatkom sv. Cyrila a Metoda striedavo v Harvelke a v Riečnici.

30. júna 2012 harvelčania oslávili 20-té výročie svojich návratov. Stretnutie bolo spojené s vysvätením sochy Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú dal vyrobiť Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Odliatok z pieskovca majúci výšku 2,4 m vytvoril Martin Mikuláš so svojou manželkou.

 

Po vysvätení sochy nasledovala svätá omša, celebrovaná Mons. Viliamom Judákom, za účasti riaditeľa Biskupského úradu v Nitre Štefana Valu a prítomných kňazov. V homílii sa rodákom prihovoril dekan Ján Smolka, rodák z Terchovej. Jeho slová adresované srdciam rodákov boli úprimné a hrejivé. Povedal, že nikto nemôže pochopiť tak bolesť zo straty domova ako ten, koho sa to osobne týka. Aj jeho korene pochádzajú z tunajších končín, pretože jeho babka sa narodila v Riečnici – Stanovej Rieke.

 

V závere svätej omše Mons. Viliam Judák pozval prítomných na Slávnostnú svätú omšu na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa bude konať 5. júla 2012 v Nitre.

Po svätej omši nasledoval kultúrny program.

Stisky rúk sa striedali so spomienkami v družnom rozhovore rodákov, ktorí sa zdržali do neskorých popoludňajších hodín. Veď prečo nie, keď nám počasie prialo, gulášu Ján Roman navaril dosť a ľudová hudba Kováčovci, ženská spevácka skupina Dolinka a heligonkári z Rabče sa  postarali o dobrú náladu.

Pri tejto príležitosti si mohli prítomní zakúpiť regionálnu monografiu Potopená kultúra Mgr. Veroniky Olbertovej z Oravskej Lesnej.

Stretnutia sa zúčastnili aj hostia - poslankyňa NR SR, starostka obce Oravská Lesná Ing. Viera Mazúrová a starosta obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin.

O organizačnú prípravu a priebeh stretnutia sa postarali rodáci Milan Kotvas, Jozef Roman, Ján Roman, Milan Riečičiar, Jozef Poništiak, Tomáš Brisučiak, Monika Mlichová a ďalší.

Sponzorsky sa podieľali firmy VELM Nová Bystrica, Bystričanka Krásno nad Kysucou a Roľnícke obchodné družstvo Stará Bystrica.

Mgr. Eva Joneková


 

zskmojekysucekysucke muzeum