Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

03.06.2012
altDňa 28. apríla 2012 sa v Novej Bystrici uskutočnil v poradí už 5. ročník „Furmanskej súťaže", na ktorej furmani so svojimi ťažnými koňmi predviedli svoje umenie a zručnosti v troch disciplínach: VOZATAJSKÝ PARKÚR, PRÁCA S DREVOM A ŤAŽÝ ŤAH. Súťažiaci nadšenci prišli z rôznych kútov Slovenska, ale aj z Českej a Poľskej republiky. Súťažilo sa v jednozáprahu aj v dvojzáprahu koní, pričom bolo dosť náročné získať niektoré popredné miesto v jednotlivých disciplínach, nakoľko súťaže sa zúčastnilo 18 koní v jednozáprahu a 9 párov v dvojzáprahu. Všetky disciplíny boli ocenené 1. 2. a 3. miestom, pričom víťazi obdŕžali vecné a finančné odmeny. Rozhodcov pre túto furmanskú súťaž stanovil priamo Zväz chovateľov koní Slovenska a boli nimi Ing. František Grácz, Ing.Vladimír Šmelko a Ing. Zuzana Hargašová.


 

Toto podujatie sa uskutočnilo pod záštitou starostu obce Nová Bystrica Ing. Jozefom Balačinom, pričom Obci sa v spolupráci so Zväzom chovateľov koní Nová Bystrica podarilo toto, skutočne krásne, podujatie zorganizovať na oveľa väčšej úrovni, čo si pochvaľovali jednak súťažiaci, ale aj návštevníci.
Nesmieme zabudnúť na to, že tak veľká akcia akou furmanská súťaž určite je, sa nedá uskutočniť bez veľkorysých sponzorov, darcov a dobrovoľných ochotníkov a preto sa im aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať.
Skutočne veľká vďaka patrí všetkým týmto sponzorom, ktorí prispeli na toto podujatie: firma RIASTAV, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO DROBNOVLASTNÍKOV LESA Nová Bystrica, Ján Šutiak, firma EKOSTAV Oščadnica, URBÁR Nová Bystrica, firma JAMANT s.r.o., firma Vilija – Kysucké pekárne a.s., František Šadibol, firma K + T, ORAVCOVÉ ZDRUŽENIE SÚKROMNÝCH VLASTNÍKOV LESOV A POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY Nová Bystrica – Vychylovka, Združenie vlastníkov lesov – Ďurašovia, ZDRUŽENIE SÚKROMNÝCH VLASTNÍKOV LESOV K.Ú. NOVÁ BYSTRICA, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO DROBNOVLASTNÍKOV LESOV Stará Bystrica, firma ŠAPOR – Albín Šadibol
Veľká vďaka patrí aj mediálnym partnerom: firma VLmedia, týždenník KYSUCE, rádio REGINA
Taktiež ďakujeme ochotným dobrovoľníkom: DHZ Nová Bystrica, Milan Vakula, Ing. Miroslav Pavelek, Ľubomír Griga, Marian Kašuba, Pavol Svitek, Peter Šadibol, Miroslav Raček, Dušan Šadibol, Lesy SR, Štefan Griga, Peter Šadibol, firma Prestimex s.r.o.
Nie malú úlohu pri organizovaní podujatia, ktoré sa koná na verejnom priestranstve, zohráva počasie. A to nám tento rok naozaj veľmi prialo, nakoľko počas celého dňa bolo krásne a slnečné počasie a vďaka tomu prišlo aj viac návštevníkov. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tohto podujatia a tešíme sa na ďalší ročník.

celkové výsledky:
Dvojzáprahy 28.4.2012
alt 

Rozhodcovia: Ing. František Grácz, Ing.Vladimír Šmelko, Ing. Zuzana Hargašová
Dĺžka trate: 500 m
Čas na prekonanie parkúru: 3 min. 30 sek.
Max. povolený čas: 7 min.
Jednozáprahy 2012
alt text: Bc. Vladimír Tomčala
výsledky: Ing. František Grácz
foto: Ján Šutiak

 

zskmojekysucekysucke muzeum