Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

17.05.2012
alt13. máj v tomto roku patrí k najkrajším sviatkom. Je to sviatok našich mám, ktoré sa po celý život starajú o svoje deti, či sú malé alebo veľké . Zaslúžia si, aby im patril jeden deň v roku a všetkým pripomenul, aká je veľká ich láska ku svojim ratolestiam, aké sú obetavé , pracovité, láskavé, ale aj náročné a prísne pri ich výchove . V Novej Bystrici si tento deň pripomíname už niekoľko rokov tým, že spolu s deťmi zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka pripravujeme už od februára slávnostnú akadémiu pre svoje mamičky, ktorej premiéra bola v tomto roku práve v nedeľu 13. mája. Pred akadémiou sme vyzdobili dom kultúry výtvarnými prácami detí . Urobili sme dobre, pretože sa mamičky pri nich zastavovali a chválili šikovnosť a zručnosť našich žiakov.


 

Na úvod celej slávnosti sme privítali všetkých a s príhovorom vystúpil zástupca starostu p.Šutiak. Vyzdvihol prácu mám a poďakoval za ich starostlivosť. Potom už nasledoval kultúrny program v podaní detí z materských a základných škôl. Pozvali sme aj hosťa, ľudovú hudbu Kubalovcov z Radôstky, ktorí svojimi pesničkami a hrou ešte viacej dotvorili celú atmosféru dňa. Pesničky sa striedali s básničkami, scénkami ktoré prítomní odmenili veľkým potleskom. Na záver vystúpila dievčenská folklórna skupina „malkáčov" a „veľkáčov", ktorá sa predstavila s uvedeným programom prvýkrát. Dievčatá boli v krojoch pekné a aj divákom sa veľmi páčili. Prvýkrát sa predstavila aj detská ľudová hudba, ktorá skúša iba 6 mesiacov. Boli veľmi šikovní a išlo im to veľmi dobre, je vidieť, že hrajú s veľkou chuťou. Na záver celej akadémie každá mamička dostala kvet, ktorý im daroval Obecný úrad v Novej Bystrici. Program trval 2,5 hodiny a námahu detí a organizátorov celej akcie prítomní odmenili veľkým aplauzom.
Treba poďakovať všetkým, ktorí túto aktivitu pripravili, a to učiteľom a žiakom ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka, kultúrnemu referentovi Vladkovi Tomčalovi, Mgr. Majke Kusej – vedúcej tanečného krúžku, ľudovej hudbe Kubalovci, obecnému úradu a samozrejme všetkým divákom, ktorí sa akadémie zúčastnili.Text: Mgr. Elena Jančulová
Foto: Jozef Kuric


 

zskmojekysucekysucke muzeum