Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.04.2012

alt

Výstava ručných prác, ktorá sa každoročne koná v Novej Bystrici, sa už stala peknou tradíciou. Tento rok sme absolvovali VI. ročník, ktorý sa konal 1. 4. 2012 v Dome kultúry. Usporiadali ju členky sociálno-zdravotnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Nová Bystrica Mgr. Štefánia Strapáčová, Ing. Monika Držiaková a PhDr. Monika Halvoníková.
Výstavy sa zúčastnilo 35 vystavovateľov a navštívilo ju 170 ľudí. Aj tento rok bola žánrovo veľmi rôznorodá. Mohli sme vidieť precízne drevorezby, maľované obrazy, zaujímavé fotografie, ručne robené veľkonočné doplnky, vajíčka a dekorácie, servítkovú techniku – decoupague, vyšívané a háčkované obrusy, šperky, sviečky a výtvarné snaženia našich škôlkarov. Celú výstavu nám nádherne dotvorili fotografie v podobe obrazov pána Jaroslava Veličku, fotografa, ktorý je svojím neobyčajným videním prírody, kultúry a spoločnosti známy po celom svete. Vystavoval v rôznych kútoch zeme. V polovici apríla môžu ľudia vidieť jeho fotografie s tematikou Slovenska v ďalekej Číne.

Ďalším vzácnym hosťom bol starosta obce Řeka pán Tomáš Tomeczek aj s celou svojou rodinou. Jeho zručná manželka Lenka prezentovala svoje výrobky najmä s veľkonočnou tematikou.
Návštevníci výstavy rozhodli svojím hlasom o prvých troch miestach nasledovne:
1. miesto: Ján Pišoja - drevorezby
2. miesto: Pavol Vrábel - drevorezby
3. miesto: Anna Ondrovičová – veľkonočné dekorácie
Ďalej uvádzam mená všetkých vystavovateľov v abecednom poradí: Mgr. Oľga Boríková, Bc. Mária Borovičková, Mária Cabadajová, Anna Halvoníková, Štefánia Halvoníková, Zuzana Halvoníková, Ladislav Hofer, Mgr. Ľubomíra Jakubíková, Mgr. Elena Jančulová, Lenka Jančulová, Juraj Jančula, Veronika Jančulová, Ján Kloska, Patrik Kováč, Ján Kubala, Vilma Masnicová, Emília Mikolášová, Ing. Ján Mikoláš, Ing. Miroslav Pavelek, Andrea Plaštiaková, Eva Pišojová, Eva Prídavková, Katarína Prídavková, Maťo Prídavek, Janka Strapáčová, Helena Svitková, Mgr. Eva Šimášková, Lenka Tomeczková, PaedDr. Jaroslav Velička, František Vojtek, Pavol Vrábel a deti z Materskej školy Nová Bystrica. Všetci vystavovatelia boli ocenení, či už finančne alebo veľkonočným balíčkom, kvietkom prípadne inou „drobnosťou." Ceny odovzdával po krátkom príhovore starosta obce Ing. Jozef Balačin. Po vyhodnotení pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie do Kysuckej izby, kde ešte hodnú chvíľu strávili ľudia v príjemnom a družnom rozhovore.
Vďaka za to, že sme mohli každého vystavovateľa oceniť patrí predovšetkým sponzorom: Janke Hulákovej, Vilme Masnicovej, Dušanovi Šadibolovi, Jánovi Šutiakovi a obci Nová Bystrica. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri organizovaní výstavy, najmä Milke Fulierovej, Anne Ondrovičovej, Daniele Slivkovej a Bc. Vladimírovi Tomčalovi. Ďakujeme návštevníkom, ktorí si prišli výstavu pozrieť a zapojili sa do hlasovania, ktorým určili poradie súťažiacich. Samozrejme ďakujeme všetkým vystavovateľom, ktorí boli ochotní a nebáli sa prezentovať svoju zručnosť a talent na verejnosti. Želáme im do budúcej výstavy veľa tvorivých síl a trpezlivosti.
Organizátorom bolo najväčšou odmenou pochvalné slovo od návštevníkov výstavy, že máme v obci a jej blízkom okolí šikovných ľudí a že výstava je rok čo rok zaujímavejšia a pestrejšia. Do budúceho roka sa tešíme okrem stálych, aj na nových vystavovateľov.

 


Autor a foto: PhDr. Monika Halvoníková

 

zskmojekysucekysucke muzeum