Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

22.02.2012

alt„Fašiangy, Turice , Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude."

18. februára Obecný úrad v Novej Bystrici v spolupráci s kultúrno-školskou a športovou komisiou pripravil pre občanov už tradičný „ Fašiangový ples", ktorý sa konal v Dome kultúry Nová Bystrica. Každoročne sa organizátori snažia o príjemné prekvapenie pre svojich priaznivcov a tentokrát sme pozvali mladú speváčku Ivanu Kováčovú zo Žiaru nad Hronom so svojím gitaristom, účastníčku súťaže Superstar 2007, ktorá nám v úvode plesu zaspievala pekné piesne a navodila príjemnú atmosféru. Samozrejme, že sme si dali záležať na výzdobe sály a aj prestreté stoly svedčili o tom, že sme pri príprave strávili niekoľko hodín. Ešte v deň plesu sme doťahovali niektoré drobnosti a vynaložili sme všetci veľké úsilie, aby bol prvý dojem len ten najlepší.


V deň „D" sa postupne schádzali hostia, ktorých na svoje miesta usádzali čašníčky a Vladko Tomčala – kultúrny referent. Ples otvorila Mgr. Jančulová a pán starosta Ing. Balačin privítal všetkých účastníkov, zaželal im príjemnú zábavu a zdvihol čašu k slávnostnému prípitku. Zároveň medzi nami privítal aj hostí, pána starostu Zborova nad Bystricou PaedDr. Juraja Hlavatého a pána starostu z družobnej obce Řeka Tomáša Tomeczka s manželkou.
Po týchto oficialitách sa zahral valčík, starosta vyzval svoju partnerku a otvoril ples tancom. Potom už záležalo na každom, ako si spraví náladu a ako sa zabaví v spoločnosti svojich známych. Do nálady a tanca nám hrala skupina MAT z Čadce. O polnoci sme losovali tomboly. Bolo ich neúrekom a tak sa ušlo väčšine z prítomných. Zábava trvala do skorého rána, aj to svedčí o tom, že sa ľuďom páčilo a boli spokojní.
Treba poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dobrej atmosfére plesu a pripravili ho . Sú to predovšetkým všetci „plesajúci", pretože bez nich by sa akcia nemohla uskutočniť. Aj naše panie kuchárky – Emília Fulierová, Jožka Škorvagová a Evka Matejčáková -mali veľkú zásluhu na tom, že sa prítomní cítili dobre a ostali až do rána. Aj čašníčky boli veľmi šikovné a starali sa o to, aby na stoloch nič nechýbalo- Janka, Barborka a Marianka. V bare obsluhovali Evka a Kamilka.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli do tomboly a nebolo ich málo. Vážime si ich prístup a ešte raz ďakujeme.

 


Mgr. Elena Jančulová
foto: Vladimír Tomčala

 

zskmojekysucekysucke muzeum