Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.01.2012
altTichá noc , svätá noc, všetko spí, všetko sní.................

Aj tieto slová nádhernej piesne zazneli v závere Vianočnej besiedky, ktorú pre našich spoluobčanov v Novej Bystrici pripravili žiaci a učitelia ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka dňa 18. 12.2011.

Na toto vystúpenie sa deti veľmi tešili a príprave programu  venovali aj patričnú pozornosť spolu s pani učiteľkami, ktoré vybrali  a nacvičili program , ktorý bol plný pekných scénok, básničiek, vinšov a pesničiek.

Besiedku sme pripravili v Dome kultúry Nová Bystrica. Všetky priestory sály sme vyzdobili  detskými výtvarnými prácami s vianočným motívom. V rohu sály nás vítal vianočný stromček, pod ktorý sme uložili balíčky. Postupne sme ich rozbaľovali a venovali našim divákom ( program). Pri vstupe do sály vítali prítomných naše snehulienky, ktoré rozdávali návštevníkom sladké perníky. Tiež sme ich piekli a zdobili spolu s deťmi.    Celú besiedku otvoril príhovorom starosta obce Ing. Jozef Balačin a potom sa už  k slovu dostali deti zo základných a materských škôl. Aj ženská spevácka skupina Dolinka prispela svojimi koledami k slávnostnej atmosfére. Na záver vystúpili  naši malí heligonkári a páčilo sa aj folklórne pásmo, ktoré nacvičili členky krúžku Ľudový tanec. Celý program trval skoro dve hodiny a podľa potlesku a reakcie divákov sa aj páčil. Svädčí o tom aj plná sála divákov, ktorí vydržali až do konca programu.

Treba poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu celej akcie. Sú to predovšetkým deti zo základných a materských škôl, ich učiteľky, vedúci krúžku heligonkárov a ľudového tanca,  Obecný úrad Nová Bystrica, kultúrny referent, panie kuchárky a ďalší .

Za všetkých Vám želáme spokojné  vianočné sviatky plné lásky v kruhu svojich najbližších a nech nastávajúci rok 2012 Vám všetkým prinesie veľa zdravia a šťastia.     

                                                                                            

 

Mgr. Elena Jančulová

Foto Ing. Iveta Heltková

zskmojekysucekysucke muzeum