Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

25.11.2011
altDňa 16. októbra 2011 si v Novej Bystrici v miestnej časti Vychylovka v osade u Grigov pripomenuli 180. výročie tragických udalostí, ktoré na dlhšiu dobu výraznejšie poznačili celý región Kysúc. Išlo o epidémiu hnačkovitej infekčnej choroby tzv. cholery, ktorá sa v roku 1831 výraznejšie šírila i na Kysuciach. V obci Nová Bystrica sa epidémia prejavila hlavne v mesiacoch september až november a podľahla jej takmer stovka obyvateľov.
V osade u Grigov bola v tom čase dokončená a v čase ústupu epidémie podľa všetkého i vysvätená socha Nepoškvrnenej Panny Márie. Tento akt patril medzi snahy obyvateľov o odvrátenie epidémie prostredníctvom prosieb k Bohu formou úhrady množstva svätých omší. Po 180 rokoch si tak obyvatelia Novej Bystrice uctili pamiatku obetí i samotné okrúhle jubileum spomínanej sochy. Omšu celebroval pán farár Mgr. Stanislav Capiak za účasti približne 200 obyvateľov. Obetný dar („zvonček"), ako dôležitý prvok svätej omše, bol prinesený k oltáru vo výške 307,50 Eur. Tieto milodary použije farnosť na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou chodníkov medzi kostolom a farou. Po omši nasledoval kultúrny program prostredníctvom ľudovej hudby BYSTRICA v zložení Rudolf Fulier, Ján Čierňava, Alexander Halvoník a Juraj Kristek. Pre všetkých zúčastnených sa podával zadarmo teplý guláš a občerstvenie. Touto cestou je potrebné vyjadriť vďaku všetkých osobám, ktoré sa zúčastnili na príprave podujatia alebo sponzorsky prispeli pre tento účel. V prvom rade Ľubomírovi Grigovi za spoluorganizáciu, prípravu a následné zrealizovanie podujatia. Ďalej za sponzorské dary Jánovi Šutiakovi, Alexandrovi Grigovi, Emilovi Grigovi, Dušanovi Šadibolovi, Dane Šadibolovej, Mgr. Jozefovi Klieštikovi, Emilovi Fulierovi, Justínovi Šadibolovi, Petrovi Koptákovi, Štefánii Slučiakovej, Márii Grirovej, Pavlíne Sýkorovej, rodine Júliusa Grigu, Radoslava Piteka, Mariána Liščáka. Za pomoc Vilme Mihálikovej, Pavlovi Ondráškovi, Jurajovi Kristekovi, Dáši Bardáčovej a ďalším. Rovnako ďakujem za účasť všetkým obyvateľom i cteným hosťom starostovi obce Nová Bystrica Ing. Jozefovi Balačinovi, prednostovi Mgr. Matejovi Šimaškovi, zástupcovi starostu Jánovi Šutiakovi, riaditeľovi Kysuckých pekární, a. s. Mgr. Jozefovi Klieštikovi s rodinou a Cyrilovi Chmurčiakovi s rodinou. Vďaku treba vyjadriť aj speváčkam Podolákovej Zdenke a Krnáčovej Márii za dojímavé piesne, ale i Dušanovi Šadibolovi, Anne Ondrovičovej a Dane Slivkovej za pomoc s výzdobou. Je krásne keď sa také veľké množstvo ľudí spojí za dobrú vec a vzdá tak úctu svojim predkom.

´

Mgr. Marián Liščák
zskmojekysucekysucke muzeum