Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

14.11.2011
altNeberme zrelý vek tak prísne –
šach ešte neznamená mat.
Aj vtedy, keď sa zjesenieva,
je veľa pekných záujmov,
keď s ústami aj srdce spieva,
pre pohodu je zárukou.

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia.


Každoročne v mesiaci október a november, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú už postriebrené šedinami.
Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 5. novembra pripravila obec Nová Bystrica v spolupráci s kultúrno-školskou komisiou posedenie pre našich jubilujúcich spoluobčanov v Dome kultúry Nová Bystrrica. Naši občania, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho životného jubilea a výročia svadby boli pozvaní na posedenie s hudbou. Organizátori venovali pozornosť výzdobe celého priestoru a tiež prestieraniu, aby aj týmto navodili slávnostnú atmosféru dňa.

Slávnostný večer otvorila Mgr. Elena Jančulová krátkym príhovorom a odovzdala slovo Ing. Jozefovi Balačinovi, starostovi obce, ktorý vo svojich slovách ocenil prácu všetkých prítomných občanov a zaželal im do ďalších rokov veľa zdravia a životného elánu. Po chutnej večeri, ktorú pripravili naše panie kuchárky Milka Fulierová a Jožka Škorvagová, sa pri hudbe Michala Kurica zabávali až do ranných hodín. Z vyjadrení prítomných bolo zrejmé, že táto akcia sa vydarila a že v tejto tradícii budeme aj naďalej pokračovať.

Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dobrej príprave a priebehu celej akcie.Mgr. Elena Jančulová
Foto: Ing. Miroslav Pavelekzskmojekysucekysucke muzeum