Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

05.10.2011

altTypickým hudobným nástrojom pre náš región sú husličky, basička a heligónka. Z nich najobľúbenejším nástrojom je heligónka. O jej pôvode kolujú všelijaké historky a o to kde je jej pravá kolíska sa medzi sebou prú Rakúšania, Nemci a naši západní bratia Česi. My, Slováci sa do toho sporu nemiešame, i keď v niektorých historických prameňoch sa našli zmienky o výskyte niečoho ako jednoradová harmonika na Horných Uhrách už z obdobia Jánošíka . Vo všeobecnosti sa mnohé dokumenty časom postrácali,

konkrétne fakty upadli do zabudnutia, a preto sa vychádza z toho čo zostalo, alebo jednoducho z toho, čo sa momentálne považuje za „pravdivejšiu pravdu". Pre nás je ale pravdou, že najšikovnejší heligonkári sú práve z oblasti Kysúc a Terchovej. 
Dňa 25. septembra 2011boli naši občania práve toho svedkom v Dome kultúry Nová Bystrica, že náš kraj má veľké množstvo šikovných muzikantov, ktorí milujú tento hudobný nástroj, ktorí sú v hre naň jednotkami.
Sme radi, že na pôde nášho Domu kultúry v Novej Bystrici sme mohli predstaviť heligonkárov nie len z Novej Bystrice, ale aj z iných regiónov, ba aj z Českej republiky.
Toto podujatie pod názvom „Heligónka spieva" sa konalo ako prvý ročník, no mali sme možnosť s veľký m úspechom zažiť aj nultý ročník v roku 2010.
Zaplnená sála priaznivcov heligónky svojím potleskom povzbudzovala účinkujúcich, ba dokonca si aj zanôtili jednotlivé piesne.
Organizátor Obec Nová Bystrica ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli tak k zdarnému priebehu tohto podujatia.
Ďakujeme sponzorom: Jánovi Šutiakovi, Pozemkovému spoločenstvu Riečnica-Horná Tižina aj vďaka ktorým sme mohli pripraviť toto podujatie z oveľa väčším zastúpením heligonkárov ako vlani.

Tešíme sa už teraz na ďalší ročník tohto podujatia, ktorý sa stáva súčasťou kultúrnych podujatí v Novej Bystrici.

Bc. Vladimír Tomčala
kultúrny referent

zskmojekysucekysucke muzeum