Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

20.08.2011
altCieľom projektu je rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely cyklotrasy. Projekt, ktorého partnermi sú Mikroregión Bystrická dolina a poľské obce Rajcza a Milówka, bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ukončenie stavebných prác je predpokladaný koncom októbra budúceho roku. Jej vybudovanie je spoločným cieľom dotknutých obcí regiónu. Trasa cyklochodníka bude napojená turistickými chodníkmi na turistické chodníky a cyklotrasy na Poľskom pohraničí a zároveň pripraví možnosť prepojenia s Oravskou cyklomagistrálou, čím sa značne rozšíria možnosti cestovného ruchu v regióne.

Nástupným miestom cyklotrasy bude centrum mesta Krásno nad Kysucou. Pokračovať bude k. ú. obcí Zborov, Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Radôstka. S cieľom pri Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke. V mieste časti Vychylovka bude trasa prepojená turistickými chodníkmi s napojením na turistické chodníky a cyklotrasy v Gmine RAJCZA v Poľskej republike. Povrch cyklotrasy bude vyasfaltovaný, aby slúžila celoročnému využitiu. V lete bude slúžiť cyklistom, in-line korčuliarom a v zime bude obľúbenou trasou bežkárov.

Celková dĺžka cyklotrasy je cca 30,999 34 km, pričom trasa cyklochodníka je rozčlenená na 6 úsekov v závislosti od toho, ktorým katastrálnym územím prechádza. Najdlhším úsekom cyklotrasy je úsek 5, ktorý prechádza k. ú. Nová Bystrica o celkovej dĺžke 10,720 000 km a bude na ňom preinvestovaných 593128 € s DPH. Celkové náklady na realizáciu projektu Zlepšenia dopravnej dostupnosti na poľsko-slovenskom pohraničí činia 3 069 909 € s DPH. To znamená, že cyklotrasa povedie približne z dvoch tretín po pôvodnom železničnom zvršku, zostávajúcu časť budú tvoriť miestne komunikácie. Súčasťou projektu bude aj rozsiahla rekonštrukcia 19 premostení, lávok či priepustov miestnych tokov a osadenie 23 informačných tabúľ.

Základným zámerom je zatraktívnenie malebného prostredia Bystrickej doliny pre turistických návštevníkov. Prepojenie Krásna nad Kysucou s Vychylovkou určite pomôže i tamojšiemu skanzenu.


Autor: Bc. Michal Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum