Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

14.07.2011
P1120518Už od roku 1992 je zvykom, že sa každoročne uskutoční stretnutie rodákov zo zatopených obcí Riečnica a Harvelka. Tohto roku sa uskutočnilo 2.7. 2011 v Riečnici. Už od rána sa zbiehali do tohto krásneho miesta rodáci, ale aj hostia zo širokého či ďalekého okolia, aby sa spoločne stretli na mieste bývalej farnosti pri kostole Narodenia Panny Márie. Tu sa o 13.00 začala svätá omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Gális spolu s Mgr. Stanislavom Capiakom, kňazom z Novej Bystrice.

Po skončení omše sa mohli všetci posilniť  pri stánkoch s občerstvením a pozrieť si kultúrny program, o ktorí sa postarali: spevácky ľudový súbor žien Dolinka z Novej Bystrice, ľudový súbor Kováčovci z Novej Bystrice, Starejší z Novej Bystrice a súrodenci Petra a Patrik Kováčovci zo Starej Bystrice. Po skončení kultúrneho programu niektorí odišli, niektorí postávali v skupinkách a horlivo rečnili a niektorí sa vybrali na miesta, kde stál ich rodný dom, kde obrábali svoje polia alebo kde zažili niečo pekné, na čo spomínajú dodnes.

  I napriek nie príliš dobrému počasiu sa na stretnutí zišli ľudia, ktorí srdcom stále patria do svojho rodného kraja a každoročne sa tešia, že opäť uvidia svoju rodnú hrudu, na ktorej sa stretnú so svojimi príbuznými, susedmi či priateľmi. Tešia sa na chvíle, ktoré prežijú v družnom rozhovore, ako kedysi za starých čias.
        Na záver sa patrí poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sa stretnutie rodákov uskutočnilo a podarilo.


PhDr. Monika Halvoníková


 

zskmojekysucekysucke muzeum