Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

26.júna 2011
altObec Nová Bystrica nadviazala spoluprácu s poľskou obcou Ujsoly. Na základe ich schváleného mikroprojektu nás pozvali 18. júna – sobota – na žiacku olympiádu, ktorú pripravili pre deti ročníkov 3-6 na miestnom ihrisku.

Vycestovali sme ráno o 8.30 hod. spred Obecného úradu v Novej Bystrici. Celkove sa zúčastnilo 35 detí a sme radi, že sa pridalo aj 7 rodičov. Deti sa veľmi tešili na stretnutie s rovesníkmi, len mali veľa otázok, hlavne ako sa budú rozprávať, či si budú rozumieť. Autobus, ktorý prišiel pre nás z Poľska, patril k tým modernejším a šofér bol veľmi príjemný.

Obec Ujsoly je hneď za hranicami, cesta nám trvala asi 40 minút. Deti, panie učiteľky, a aj pracovníci obecného úradu nás privítali veľmi srdečne a deti boli prekvapené, že im všetko rozumieme. Olympiádu otvoril starosta obce Ujsoly a starosta Novej Bystrice. Potom sme už súťažili. Každé dieťa absolvovalo štyri stanovištia, kde sa plnili rôzne úlohy. Deti boli rozdelené na mladšie a staršie a po splnení získavali body, podľa ktorých boli v závere vyhodnocovaní. Z ročníkov 1-3 vyhrala Nina Konečná, na druhom mieste sa umiestnil Jakub Šumský. Z ročníkov 4-6 jednoznačne obsadil prvé miesto Dávid Holubek. Najväčším ťahačom bola súťaž vo futbale, kde naši chlapci vyhrali bezkonkurenčne 6:0 . Bol ocenený aj najlepší strelec. Keďže dvaja naši hráči strelili rovnaký počet gólov, rozhodli trestné kopy. Najlepším sa stal Matej Vojtek. Všetci dostali vecné ceny a poháre. Aby ani jedno dieťa neodišlo naprázdno, naši hostitelia mali pre nás pripravené malé darčeky pre každého. Boli to tričká s logom Novej Bystrice a Ujsoly, sladkosti a kľúčenky. Po súťažiach sme aj vyhladli, a preto nám dobre padlo občerstvenie , ktoré nám priviezli na ihrisko.

Prežili sme príjemné dopoludnie a deťom sa celá akcia veľmi páčila. Domov sme prišli unavení, ale spokojní a plní dojmov z nového prostredia. Mnohí si našli aj nových kamarátov a možno novonadviazané priateľstvá budú pokračovať.


Mgr. Elena Jančulová


zskmojekysucekysucke muzeum